logo biale
Monsignore Guido Marini do ceremoniarzy Diecezji Tarnowskiej!
Co to znaczy być ministrantem?
Serdecznie zapraszamy Cię do podjęcia inicjatywy naszego duszpasterstwa!
Diakonia Modlitwy LSO

kurs PNH diakonia gazetka

kurs PNH

diakonia gazetka

kurs

PNH

diakonia

gazetka

Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy trwający 40 dni czas Wielkiego Postu. Sama liczba czterdzieści mówi wiele w tym czasie. 40 lat żydzi tułali się po pustyni, aby dojść do Ziemi Obiecanej, Mojżesz pościł 40 dni, zanim otrzymał od Boga przykazania na górze Synaj. Wreszcie, sam Chrystus pościł 40 dni i nocy.

popiolPost rozpoczyna się w Środę Popielcową. To jeden z najważniejszych okresów w całym roku kościelnym, przez którego owocne przeżycie możemy odrodzić się na nowo w Jezusie, aby jeszcze doskonalej przeżyć następujące po nim Triduum Paschalne i samą uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

Dziś najbardziej wymownym znakiem rozpoczęcia Postu, jest posypywanie głów wiernych popiołem. Ten zwyczaj obowiązuje w całym Kościele od roku 1091, kiedy wprowadził go na stałe papież Urban II, lecz w liturgii spotykano się z nim już w VIII wieku. W czasie mszy świętej poświęca się wspomniany popiół, tradycyjnie przygotowany z gałązek palm wielkanocnych poświęconych w poprzednim roku. Posypanie popiołem zastępuje w tym dniu akt pokuty.

Nie zapomnijmy również w Środę Popielcową o poście ścisłym. Jego przestrzeganie pozwoli nam, chrześcijanom, jeszcze głębiej wejść w przeżywanie świętego czasu Postu, tak samo uczestnictwo w nabożeństwach Drogi Krzyżowej lub Gorzkich Żali. Postarajmy się znaleźć chwilę na zadumę nad Męką i Śmiercią Pana naszego Jezusa Chrysusa, które są źródłem naszego zbawienia.

źródło: brewiarz.pl

ACh

stat4u