logo biale
Monsignore Guido Marini do ceremoniarzy Diecezji Tarnowskiej!
Co to znaczy być ministrantem?
Oazy LSO 2018! Oazy LSO 2018!
Serdecznie zapraszamy Cię do podjęcia inicjatywy naszego duszpasterstwa!
Diakonia Modlitwy LSO

kurs PNH diakonia gazetka

kurs PNH

diakonia gazetka

kurs

PNH

diakonia

gazetka

W sobotę, 16 września 2017 r., odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z naszym Duszpasterstwem – Jubileusz XV-lecia Diecezjalnej Szkoły Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego.
jubileusz2017 2

Piętnaście lat temu, w tarnowskiej katedrze 53 lektorów otrzymało błogosławieństwo do pełnienia posługi ceremoniarza. Był to pierwszy rocznik, który uczęszczał i ukończył Kurs Ceremoniarza. Przez te wszystkie lata, Kurs zrzeszał coraz to większą grupę ceremoniarzy. Przybywali na niego zarówno lektorzy z całej diecezji, jak również i spoza niej, a nawet zza granicy. W 2011 roku Kurs ukończył pochodzący z Lwowa Artur Zenkner. Kurs Ceremoniarza przez te 15 lat zaowocował u wielu chłopców prawdziwą pasją liturgiczną, a nawet powołaniami kapłańskimi. Spośród licznego grona ceremoniarzy, aż 33 zostało księżmi.

To właśnie w tarnowskiej katedrze, gdzie pierwszy raz miało miejsce błogosławieństwo pierwszych ceremoniarzy, zgromadzili się absolwenci ostatnich 15. lat Kursu. Z całej diecezji przybyło około 200 absolwentów Kursu, a 147 lektorów otrzymało błogosławieństwo do pełnienia posługi ceremoniarza.

bp Salaterski jubileuszJubileusz rozpoczął się od Mszy św., której przewodniczył ks. bp Stanisław Salaterski.  W homilii skierowanej do uczestników Jubileuszu, ksiądz biskup mówił: W takim duchu starajmy się pełnić swoje posługiwanie, w duchu szacunku do świętych misteriów, w duchu pokory dla tradycji Kościoła i obecnego wśród nas Pana, w duchu misji, aby poprzez piękno, dostojeństwo, świętość sprawowanych tajemnic ludzie spotykali si ę z Panem Bogiem, aby On wzrastał w każdym z nas, a ja się umniejszał, aby tym, który nas gromadzi nie był ksiądz, ceremoniarz, showman, ale Pan Jezus. Jednocześnie biskup Stanisław podkreślał, że ceremoniarze to słudzy, którzy stoją na straży Świętej Liturgii, dbają o jej piękno, które pomaga w jej lepszym przeżywaniu.

Po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy oraz zaproszeni goście udali się na aulę  Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie rozpoczęła się druga część obchodów Jubileuszu – uroczysta gala. Po powitaniu wszystkich gości i oficjalnym rozpoczęciu drugiej części, swoje przemówienia wygłosili ks. bp Stanisław Salaterski oraz prorektor WSD ks. dr Leszek Rojowski. W kolejnych częściach swoje przemówienia wygłosili również ks. Marcin Baran, ks. Tomasz Rąpała, ks. Jakub Jasiak, ks. Piotr Plata oraz kleryk Kacper Kania. Swoje słowa do Duszpasterstwa skierował również lwowski ceremoniarz, Artur Zenkner, który ukończył Diecezjalną Szkołę Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego w 2011 roku. Nie zabrakło również mów od członków zarządu Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Tarnowskiej – skarbnika Michała Boruty oraz prezesa Artura Gondka. W przemówieniach nie zabrakło ciepłych słów, ogromu życzeń ale także wielu wskazówek i rad.

jubileusz2017 wsd

Jednym z punktów w programie gali była projekcja okolicznościowego filmu, w którym mogliśmy oglądać ujęcia z życia Duszpasterstwa. Na filmie zobaczyć można było Kurs Ceremoniarza od kuchni, czy wspomnienia i przeżycia osób związanych z nim. Diecezjalny duszpasterz LSO – ks. Grzegorz Rzeźwicki w filmie opowiedział po krótce o historii i działaniu Duszpasterstwa. Goście mogli obejrzeć również kilka zdjęć z Kursu, oaz czy Dni Formacji, a także dowiedzieć się nieco o tych strukturach LSO Diecezji Tarnowskiej.

Miłą niespodzianką dla zgromadzonych była też odpowiedź na list Duszpasterstwa od samego Mistrza Papieskich Ceremonii Liturgicznych ks. prałata Guido Mariniego.

Czas gali umilał gościom swoimi występami seminaryjny zespół Genezaret, a także w trakcie godzinnej przerwy można było coś zjeść i wymienić się ciekawymi historiami z innymi zgromadzonymi na Jubileuszu.

Nie obeszło się również bez mnóstwa podziękowań. Osobom, które najbardziej zasłużyły się dla Duszpasterstwa oraz włożyli dużo pracy i poświęcenia w pracę i pomoc nie tylko przy Kursie, przyznano nagrody Ministrare. Nagrodą został obdarzony ks. Grzegorz Rzeźwicki - diecezjalny duszpasterz LSO, inicjator Szkoły Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego jaką znamy w obecnej formie. Nagrodę otrzymał również ks. Piotr Pawlina - poprzedni duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Tarnowskiej. Uhnorowany nagrodą Ministrare został też ks. prałat Jan Nowakowski - proboszcz parafii św. Pawła Apostoła w Bochnii, skąd pochodzi najwięcej ceremoniarzy - aż 39. Nie zapomniano również o ks. Rafale Budziku, który od wielu lat jest współorganizatorem i współprowadzącym Kurs. Swoją nagrodę odebrał również ks. Szczepan Juda - współprowadzący Kurs i koordynator Diecezjalnego Turnieju Piłki Nożnej Halowej LSO. Dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Ciężkowicach - ks. Marcin Krępa, za swoje dobre serce i życzliwość dla Duszpasterstwa również otrzymał nagrodę Ministrare. Nagrodę otrzymali także absolwenci Kursu, którzy jako anmiatorzy, następnie jako klerycy, aż w końcu jako księża pomagają przy Kursie - ks. Sławomir Czub oraz ks. Paweł Śliwa. Nagrodami zostali uhnorowani również członkowie zarządy LSO Diecezji Tarnowskiej - prezes Artur Gondek, sekretarz zarządu Robert Bryg, skarbnik Michał Boruta oraz Maksymilian Truś, który jest animatorem muzycznym na Kursie Ceremoniarza. Podziękowania za pracę i zasługi otrzymali również animatorzy z poprzednich lat, jak i obecni, oraz księża pomagający przy Kursie na przestrzeni lat. Grzegorz nie został zapominany także przez swoich podopiecznych. Diecezjalnemu duszpasterzowi LSO złożono gorące życzenia i podziękowania za wkład w życie Duszpasterstwa. Delegacja wręczyła ks. Grzegorzowi skromny upominek, jako podziękowanie za opiekę i troskę nad tarnowską Liturgiczną Służbą Ołtarza. nagordy jubileusz

Punktem wieńczącym galę jubileuszową było błogosławieństwo, które zgromadzeni otrzymali od wszystkich obecnych kapłanów. Po błogosławieństwie nastąpiło rozdanie dyplomów ukończenia Diecezjalnej Szkoły Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego absolwentom rocznika 2016/17. 

 

Fotorelacja z Jubileuszu:

Msza Święta

 

Gala w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie

 

Rozdanie dyplomów absolwentom rocznika 2016/17

 

stat4u