Już 17 listopada rozpocznie się II sesja Kursu Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego. Sesja jak zwykle trwać będzie od piątkowego wieczora do niedzielnego poranka, a wszystko odbywać się będzie w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach.

Sesja rozpocznie się w piątek 17 listopada. Przyjazd na sesję w piątek, najpóźniej na godzinę 17:00. W niedzielę 19 listopada po śniadaniu sesja zakończy się. Nie ma możliwości wcześniejszego wyjazdu.

Uczestnicy Kursu po sesji pierwszej otrzymali zadanie do parafii – przeprowadzenie zbiórki ministrantów. Wykonanie zadania ma potwierdzić parafialny opiekun LSO, wpisując w indeksie odpowiednie zaliczenie.
Również po pierwszej sesji Kursanci na zadanie mają napisać konspekt zbiórki ministranckiej, który trzeba przesłać animatorowi grupy do wyznaczonego przez animatora terminu.

Na II sesji Kursu Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego odbędzie się sprawdzian wiadomości z Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego oraz z zagadnień po sesji I (włącznie ze znajomością tabeli stropi KDSL, która jest umieszczona na końcu pliku z pytaniami oraz w indeksie na str. 13).

Wszystkie materiały i pytania są dostępne tutaj: Pytania i materiały z sesji.

Z powyższego linku należy przygotować się z plików:

  1. Pytania po sesji I
  2. Pytania do OWMR

Już teraz życzymy wszystkim Kursantom powodzenia!


Wszystkich uczestników Kursu Ceremoniarza prosimy o zalogowanie się w elektronicznym systemie:
kursant adres
Jeśli ktoś nie otrzymał loginu i hasła to proszony jest o kontakt ze swoim animatorem.

Kalendarium

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732

stat4u