logo biale
Monsignore Guido Marini do ceremoniarzy Diecezji Tarnowskiej!
Serdecznie zapraszamy Cię do podjęcia inicjatywy naszego duszpasterstwa!
Diakonia Modlitwy LSO
Co to znaczy być ministrantem?
XII Mistrzostwa LSO w Piłce Nożnej Halowej!

kurs PNH diakonia gazetka

kurs PNH

diakonia gazetka

kurs

PNH

diakonia

gazetka

św. Filip Apostoł

Św. Filip to jeden z pierwszych uczniów Pana, pochodzący z Betsaidy. Powołał go sum Pan Jezus słowami: „Pójdź za mną”. On zaś poszedł niezwłocznie, a spotkawszy Natanaela rzekł mu: „Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w Zakonie i Prorocy“ (J 1, 44 n). Po pierwszych Zielonych Świątkach (Zesłaniu Ducha Świętego) Filip głosił Ewangelię w Azji Mniejszej i według tradycji poniósł śmierć męczeńską we Frygii.

„Będą wysławiać niebiosa cuda twoje, Panie, i prawdę twoją w zgromadzeniu świętych.”


św. Jakub Mniejszy Apostoł

Św. Jakub „Mniejszy” (a także zwany „Młodszym”), krewny Pana, pierwszy biskup Jerozolimy, praktykował surowa ascezę, był mężem modlitwy i miał wielkie poważanie nawet u Żydów. Na Soborze Apostolskim w 51 roku jego zdanie zadecydowało. Za wierność dla Chrystusa został w roku 62, w dziewięćdziesiątym szóstym roku życia, strącony ze szczytu świątyni jerozolimskiej. Modlił się jeszcze ze wzniesionymi rękami: „Odpuść im, Panie, bo nie wiedzą, co czynią”, aż nadszedł farbiarz i pałką roztrzaskał mu głowę. Św. Jakub jest autorem listu zwanego w Piśmie świętym jego imieniem. Relikwie jego spoczywają w Rzymie, w bazylice Dwunastu Apostołów.

Modlitwa

Boże, który corocznie radujesz nas uroczystością Twych apostołów Filipa i Jakuba, spraw, prosimy, by pouczały nas przykłady tych, których zasługi i nas cieszą. Amen.

stat4u