logo biale
Monsignore Guido Marini do ceremoniarzy Diecezji Tarnowskiej!
Co to znaczy być ministrantem?
XII Mistrzostwa LSO w Piłce Nożnej Halowej!
Serdecznie zapraszamy Cię do podjęcia inicjatywy naszego duszpasterstwa!
Diakonia Modlitwy LSO

kurs PNH diakonia gazetka

kurs PNH

diakonia gazetka

kurs

PNH

diakonia

gazetka

św. Mateusz Apostoł i Ewangelista

Święty Mateusz zwany także Lewi był celnikiem, czyli poborcą podatkowym w Kafarnaum, jednym z większych handlowych miasteczek nad morzem Genezaret. Żydzi nienawidzili celników, bo z jednej strony celnicy wyciskali z „ludu Bożego” podatki dla pogan, a z drugiej strony szła za nimi zła sława, iż przy tym zajęciu niesprawiedliwie się bogacą. Tu w Kafarnaum Jezus

„ujrzał celnika imieniem Lewi, siedzącego przy cle i rzekł mu: Pójdź za mną A opuściwszy wszystko powstał i poszedł za Nim. I sprawił Mu Lewi ucztę wielką w domu swoim.”


„I stało się, gdy siedział w domu u stołu, oto wielu celników i grzeszników przyszedłszy siedziało u stołu z Jezusem i uczniami Jego.”


Odtąd św. Mateusz żył w gronie dwunastu apostołów. Po wniebowstąpieniu Pańskim, jak mówi podanie, działał w Palestynie, a później w Etiopii, gdzie też miał ponieść męczeństwo. Jego relikwie spoczywają w katedrze w Salerno koło Neapolu.

„Usta sprawiedliwego głoszą mądrość.”


Święty Mateusz pozostawił nam Ewangelię, którą napisał w języku aramejskim pomiędzy rokiem 50 a 60 po Chrystusie dla chrześcijan pochodzących z Żydów, by im wykazać, że w Jezusie zjawił się obiecany Mesjasz i że Królestwo mesjańskie urzeczywistniło się w założonym przez Chrystusa Kościele, nie zaś w oczekiwanym przez ówczesnych Żydów nowym królestwie żydowskim o światowej mocy i ziemskim blasku.

Modlitwa

Niech wspomagają nas, o Panie, zasługi św. Mateusza, apostoła Twego i ewangelisty, abyśmy to, czego sami otrzymać nie możemy, otrzymali za jego wstawiennictwem. Amen.


stat4u