logo biale
Serdecznie zapraszamy Cię do podjęcia inicjatywy naszego duszpasterstwa!
Diakonia Modlitwy LSO
Co to znaczy być ministrantem?
XII Mistrzostwa LSO w Piłce Nożnej Halowej!
Monsignore Guido Marini do ceremoniarzy Diecezji Tarnowskiej!

kurs PNH diakonia gazetka

kurs PNH

diakonia gazetka

kurs

PNH

diakonia

gazetka

św. Szymon Apostoł

Święty Szymon, z przydomkiem Ζηλωτής („dzelotes” – „gorliwiec”), może dlatego, że dawniej był zapalonym zwolennikiem Prawa Mojżeszowego został powołany przez Pana Jezusa na apostoła (Mt 10,4; Mk 3, 18). Zdaje się, że później był następcą św. Jakuba na stolicy biskupiej w Jerozolimie i podczas zamieszek wojny żydowskiej opiekował się chrześcijanami tego miasta. W roku 107 za panowania cesarza Trajana poniósł śmierć krzyżową dla Chrystusa.

(przyp. red. na podstawie serwisu Brewiarz.pl: Są jednak pisarze, którzy twierdzą, że Szymon Apostoł jest osobą zupełnie inną od Szymona, biskupa Jerozolimy, który poniósł śmierć męczeńską za panowania cesarza Trajana. Powołują się oni na to, że tradycja łączy go ze św. Judą Tadeuszem tylko dlatego, jakoby miał z nim głosić Ewangelię nad Morzem Czerwonym i w Babilonii, a nawet w Egipcie – i poza Palestyną razem z nim miał ponieść śmierć.)

„W wielkiej czci są w oczach moich przyjaciele Twoi, Boże, bardzo się wzmocniło ich panowanie.”

św. Juda Tadeusz

Święty Juda („chwała Jahwe”) Tadeusz („odważny”) był bratem Jakuba Młodszego, synem Kleofasa i Marii, siostry Matki Jezusowej, a tym samym kuzynem Zbawiciela (Mt 13, 55). Podobno głosił Ewangelię w Syrii i w Bejrucie miał być umęczony. Według innej tradycji, miał być misjonarzem w Mezopotamii i Persji i tam ponieść śmierć męczeńską. Jest autorem jednego z tak zwanych listów apostolskich, w którym usilnie przestrzega gminy palestyńskie przed błędną wiarą nikolaitów.

Modlitwa

Boże, który przez Twoich świętych apostołów Szymona i Judę doprowadziłeś nas do poznania imienia Twojego, spraw, abyśmy postępując w cnocie czcili ich wieczną chwałę, a czcząc ich czynili większe postępy. Amen.

stat4u