logo biale
Serdecznie zapraszamy Cię do podjęcia inicjatywy naszego duszpasterstwa!
Diakonia Modlitwy LSO
Co to znaczy być ministrantem?
Monsignore Guido Marini do ceremoniarzy Diecezji Tarnowskiej!
XII Mistrzostwa LSO w Piłce Nożnej Halowej!

kurs PNH diakonia gazetka

kurs PNH

diakonia gazetka

kurs

PNH

diakonia

gazetka

św. Wawrzyniec – diakon i męczennik

Święty Wawrzyniec, według starego rzymskiego podania Rzymianin, jest najwspanialszym męczennikiem miasta Rzymu. Prawie czterdzieści świątyń Rzymu nosiło w średniowieczu jego imię; osiem z nich przetrwało do dziś. Był on archidiakonem świętego papieża Sykstusa II i opiekował się ubogimi.

„Qui parce seminat, parce et metet: et qui seminat in benedictióonibus, de benedictionibus et metet.” – „Kto skąpo sieje, skąpo też i żąć będzie, a kto sieje w błogosławieństwach, w błogosławieństwach też żąć będzie.”


Gdy wiedziono papieża Sykstusa w roku 258, za panowania cesarza Waleriana, na śmierć, św. Wawrzyniec był smutny, że nie może swemu „ojcu” w śmierci towarzyszyć. „Dokąd idziesz, ojcze, bez swego diakona? Przecież beze mnie nie składałeś nigdy Najświętszej Ofiary. Co ci się, ojcze, nie spodobało we mnie? Spróbuj, czyś godnego obrał sługę, gdyś mi powierzył rozdawanie Krwi Pańskiej.” Święty Sykstus odpowiedział mu: „Nie opuszczam cię, mój synu, cięższą walkę będziesz musiał stoczyć. Na nas, starych, lżejsze czekają boje. Ty, młodszy, bardziej chwalebne będziesz musiał odnieść zwycięstwo. Nie skarż się: za trzy dni pójdziesz za mną. Idź i zabezpiecz skarby Kościoła, które Ci powierzono.”

„Chwała i piękność na obliczu jego, świętość i wspaniałość w świątyni jego”.


Święty Wawrzyniec czyni więc tak: rozdaje skarby Kościoła między ubogich. Wkrótce go aresztowano i zażądano, by wydał powierzone mu skarby Zwołuje on swoich biednych, prowadzi przed sędziego i powiada: „Oto są skarby Kościoła”. Poddano go torturom, a następnego dnia powoli przypalano go na rozgrzanej kracie. Podczas tej męki modlił się: „Przyjm ducha mego, Panie, i uwolnij mię z tej śmiertelności”. Do katów zaś mówił żartując: „Na jednej stronie już jestem upieczony; obróć mię na drugą stronę”. Tak poszedł bohatersko za swoim „ojcem” na śmierć w roku 258, za prześladowania cesarza Waleriana.

Modlitwa

Dozwól nam, prosimy, wszechmogący Boże, byśmy tak wygasili w sobie płomienie naszych błędów, jak dozwoliłeś św. Wawrzyńcowi przezwyciężyć katusze ognia. Amen.


stat4u