logo biale
Co to znaczy być ministrantem?
Serdecznie zapraszamy Cię do podjęcia inicjatywy naszego duszpasterstwa!
Diakonia Modlitwy LSO
Monsignore Guido Marini do ceremoniarzy Diecezji Tarnowskiej!

kurs PNH diakonia gazetka

kurs PNH

diakonia gazetka

kurs

PNH

diakonia

gazetka

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to wyjątkowy dzień – jest to w końcu święto patronalne Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Tarnowskiej. Sama uroczystość została do liturgii wprowadzona przez papieża Piusa XI poprzez encyklikę Quas Primas z 11 grudnia 1925 roku. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego.

„Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu się należy i to w zakresie, jakim nie dysponował żaden władca świata”.

Dzisiejsza uroczystość powinna być szczególnym dniem dla każdego członka Służby Liturgicznej – zaczynając od aspirantów, przez ministrantów, lektorów i ceremoniarzy, z księżmi włącznie. Warto w dzisiejszym dniu przypomnieć sobie jak wygladała nasza droga do Ołtarza. Kiedy zadecydowaliśmy, że chcemy dołączyć do LSO, co nas do tego popchnęło. Przypomnieć sobie jak wyglądało nasze przygotowanie do pełnienia kolejnych funkcji w liturgicznym zgromadzeniu, jak wyglądała nasza wędrówka przez kolejne stopnie. Również warto w tym dniu przypomnieć sobie teksty błogosławieństw, które wypowiadał nad nami kapłan, dopuszczając nas do pełnienia kolejnych funkcji. 

Błogosławieństwo na ministranta: 

„Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na wspólnotę modlącego się Kościoła i racz pobłogosławić tych synów, którzy pragną Ci służyć jako ministranci. Udziel im darów żywej wiary i głębokiej miłości, aby ich służba była miła Tobie i pociągała innych do Ciebie. Niech będą sumienni w nauce, szlachetni w postępowaniu i przykładni w życiu. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków”.

Błogosławieństwo na lektora:

„Wszechmogący i miłosierny Boże, który w historii zbawienia wielokrotnie objawiłeś się człowiekowi, a gdy nastała pełnia czasów posłałeś swojego Syna, aby objawił wszystkim ludziom tajemnicę Twojej miłości. Prosimy Cię, pobłog+osław tych, których dopuszczasz do pełnienia posługi lektorów. Spraw, aby oni przez czytanie i rozważanie Twojego słowa, byli przez nie kształtowani i wiernie przekazywali je swoim siostrom i braciom. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków”.

Błogosławieństwo na ceremoniarza:

„Boże, któryś przez sługę Twego Mojżesza rozkazał narodowi wybranemu zorganizować zewnętrzny kult na znak Twojej świętości i obecności pośród tego ludu, napełnij te sługi Twoje wielkim umiłowaniem Twojej chwały i piękna Domu Bożego, aby służyli Tobie w zgromadzeniu wiernych z radością, starannością i gorliwością. Jezu Chryste, Arcykapłanie Nowego Przymierza, który napełniłeś święte znaki liturgii swoją zbawczą obecnością, spraw, aby ci Twoi słudzy zawsze pod zasłoną znaków w żywej wierze rozpoznawali Twoją obecność i łączyli się z Tobą w oddawaniu chwały Ojcu. Duchu Święty, który sprawiasz, że w Nowym Przymierzu Bóg otrzymuje cześć w Duchu i prawdzie, udziel im tym sługom siebie jako Ożywiciela, aby trwając w łasce, służyli Bogu ze czcią i bojaźnią".

Zachęcamy również do podzielenia się swoim świadectwem służby przy Ołtarzu – swoimi przemyśleniami nad tym co znaczy być ministrantem. Możecie to uczynić pod tym linkiem.

 

stat4u