23 lutego rozpocznie się III sesja Kursu Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego. Sesja jak zwykle trwać będzie od piątkowego wieczora do niedzielnego poranka, a wszystko odbywać się będzie w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach.

Sesja rozpocznie się w piątek 23 lutego. Przyjazd na sesję w piątek, najpóźniej na godzinę 17:00. Sesja zakończy się w niedzielę 25 lutego po śniadaniu. Nie ma możliwości wcześniejszego wyjazdu (Regulamin §6).

Uczestnicy Kursu po sesji drugiej otrzymali zadanie do parafii – przeprowadzenie zbiórki lektorów. Wykonanie zadania potwierdza parafialny opiekun LSO, wpisując w odpowiednim miejscu w indeksie zaliczenie.

Przed przeprowadzeniem zbiórki uczestnicy przygotowują konspekt zbiórki lektorskiej, który trzeba przesłać animatorowi grupy do wyznaczonego przez animatora terminu. Terminy dla swojej grupy można sprawdzić w elektronicznym systemie Kursant.

Na III sesji Kursu Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego odbędzie się egzamin praktyczny ze znajomości Mszału oraz sprawdzian wiadomości ze Wskazań Episkopatu Polski do OWMR-u i z zagadnień po sesji II. Wszystkie materiały i pytania są dostępne tutaj: Pytania i materiały z sesji.

 

Z powyższego linku należy przygotować się z plików:

03.Suplement_po_II_sesji.pdf

04.Pytania_po_II_sesji.pdf

05.Poradnik_mszal.pdf

06.Pytania_do_wskazan_KEP.pdf

Jeśli ktoś nie posiada „Skryptu Ceremoniarza” pobiera plik WEP_smartony.pdf lub WEP_papier_A4.pdf

 

Wszystkie pozostałe informacje można znaleźć w elektronicznym systemie Kursant.

 

Już teraz życzymy wszystkim Kursantom powodzenia!

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732

stat4u