logo biale
Co to znaczy być ministrantem?
Serdecznie zapraszamy Cię do podjęcia inicjatywy naszego duszpasterstwa!
Diakonia Modlitwy LSO
Monsignore Guido Marini do ceremoniarzy Diecezji Tarnowskiej!

kurs PNH diakonia gazetka

kurs PNH

diakonia gazetka

kurs

PNH

diakonia

gazetka

Niedawno opublikowaliśmy tutaj zestawienie artykułów Gościa Tarnowskiego, odnoszących się do błogosławieństw lektorów i ministrantów, które odbyły się w 2017 roku! Po podliczeniu wszystkiego okazuje się, że w ubiegłym roku do grona lektórw naszej diecezji dołączyło prawie 1200 chłopców! Jest to naprawdę fantastyczny wynik! 

Szczególne podziękowania należą się w tym miejscu księżom proboszczom oraz księżom opiekunom grup lektorów w parafiach, a także duszpasterzom LSO w dekanatach. Ogranizacja kursu lektorskiego wymaga bardzo dużo pracy i jest dużą odpowiedzialnością. Szczególnie cieszy nas fakt, że kursu te odbywają się na coraz to wyższym poziomie – lektorzy nie tylko poznają księgi liturgiczne, z których będą korzystać, ale również mają okazję pogłębić swoją wiedzę na temat Pisma Świętego. Dużą wagę przywiązuje się również do technicznej strony przygotowania chłopców. Na wielu kursach obecni są logopedzi i poloniści, którzy dbają o to, by Słowo Boże było czytane wyraźnie i poprawnie.

Poniżej znajdują się notatki z kursów przygotowane przez księży w parafiach oraz w dekanatach. Zdjęcia z kursów będą wkrótce dostępne w galerii naszej strony. 

 

10 grudnia 2017 r. w Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy odbyła się niezwykła uroczystość. Podczas Mszy Świętej, której przewodniczył ks. bp Leszek Leszkiewicz dokonał on błogosławieństwa 93 nowych lektorów pochodzących z całego dekanatu pilzneńskiego. 

Główny celebrans uroczystości zawracając się do nowych lektorów zachęcał ich do troski o czystość swoich serc, aby nie tylko czytali słowo Boże ustami, ale rozważali Je swoim sercem oraz  starali się Je wcielać w swoje codzienne życie. Do tej posługi chłopcy przygotowywali się przez kilka tygodni biorąc udział w wykładach i ćwiczeniach z zakresu Pisma Świętego, liturgii, duchowości i fonetyki, które nadzorował dekanalny duszpasterz LSO – ks. Rafał Żelazny. 

Cieszy fakt, iż tak wielu młodzieńców zdecydowało się, by zostać lektorami. Wierzymy, że są oniświadomi przyjętego obowiązku i będą dokładać wszelkich starań oraz stosować wszystkie sposoby dążąc do coraz większej i żywszej miłości do Pisma Świętego oraz znajomości Jego kart.

W naszym dekanacie radomyskim kurs lektorski rozpoczął się 29 kwietnia 2017 Dekanalnym Dniem Skupienia dla LSO. Mszy św. przewodniczył i wygłosił kazanie ks. Prefekt i Profesor WSD w Tarnowie ks. dr Paweł Bogaczyk. Zachęcił młodych chłopców do ciągłego wzrastania w swojej duchowości, powołując się na „krok więcej”, który już uczynili będąc w LSO. 
Kurs trwał do 9 czerwca, w którym uczestniczyło 67 chłopców w parafii: Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Jamy, Janowiec, Radomyśl Wielki, Róża, Stara Jastrząbka, Wadowice Dolne, Zasów, Zdziarzec, Zgórsko oraz gospodarze Wadowice Górne. Kandydaci poznawali: warsztat przygotowywania czytań, Pismo św., Księgi Liturgiczne, postawy i gesty liturgiczne oraz wiele uzyskiwali wiele podpowiedzi "jak być dobrym lektorem”. Prowadzący kurs: p. Justyna Owcarz, p. Małgorzata Midura, ks. Barcin Byś, ks. Paweł Furdyna oraz ks. Janusz Michalik. Dzięki wspaniałem współpracy z właścicielami Astorii, chłopcy mieli zawsze  zapewniony posiłek. 
Ks. dr Paweł Bogaczyk, który udzielił błogosławieństwa lektorom podpowiedział młodszym braciom o byciu lektorem również poza kościołem - dawaniu świadectwa oraz ciągłym zapraszaniu Boga do swojego życia - szczególnie w czytanym Słowie Bożym.

Kurs Lektorski w naszym Dekanacie Brzesko

21 października 2017 roku rozpoczął się w naszym dekanacie Kurs Lektorski. W kursie bierze udział 44 chłopców.

Kandydaci rozpoczęli Kurs o Mszy się sprawowanej przez Ks. Dziekana Prałata Józefa Drabika, w czasie której otrzymali specjalne błogosławieństwo na czas przygotowania do posługi Lektora. Po zakończonej Mszy św. mieli zajęcia z fonetyki prowadzone przez p. mgr Edytę Szczepanek oraz podstawowe wiadomościami o Piśmie Świętym przeprowadzone przez Ks. dra Marka Jawora. Będą uczyć  się zagadnień związanych z liturgią i poprawnym przygotowaniem ceremonii, ćwiczyć umiejętność dobrego przekazu tekstu biblijnego, śpiewać pieśni kościelne i psalmy (lektor może też pełnić posługę kantora). 

Kurs zakończy się  egzaminem teoretycznym i praktycznym z wyżej wymienionych zagadnień. Po ukończonym szkoleniu ks. Biskup uroczyście wypromuje ministrantów do stopnia lektora Pisma Świętego. Odpowiedzialnym za kurs jest ks. Jacek, któremu pomagają kapłani, osoby świeckie i ceremoniarze. 

W niedzielę 11 czerwca 2017 r. w parafii p.w. Wszystkich Świętych i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, ksiądz prałat Jan Michalik pobłogosławił 17 chłopców, którzy po prawie dwu miesięcznym przygotowaniu otrzymali prawo czytania Słowa Bożego w Zgromadzeniu Liturgicznym. 

Wielkim przywilejem i zaszczytem jest możliwość przekazywania Ludowi Bożemu Słowa Bożego. Życzymy nowym lektorom, aby traktowali zawsze ten przywilej z wielkim szacunkiem i godnością, aby przygotowanie się do tej posługi nie ograniczało się tylko do wcześniejszego przeczytania tekstów świętych, ale przede wszystkim było źródłem szlachetnego życia i apostolstwa w gronie rówieśników.

stat4u