IX Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

Opis

Diecezja tarnowska organizuje co dwa lata Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Jest to okazja do spotkania się liderów oraz przedstawicieli kilkudziesięciu istniejących w diecezji organizacji katolickich, do pogłębienia braterskiej więzi i komunii z Kościołem, także tym hierarchicznym, oraz do refleksji nad aktualnymi problemami, którymi żyje Kościół. W obecnym roku wiodącym tematem Forum będą zagadnienia synodalne związane z V Synodem Diecezji Tarnowskiej, któremu towarzyszy hasło: „Kościół na wzór Chrystusa”.

Forum gromadzi ok. 700 osób świeckich z całej diecezji, którym towarzyszą również duszpasterze.

W organizację Forum włączyło się tradycyjnie Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Patronat medialny objęli: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz Tarnowska edycja Gościa Niedzielnego.

Udział w Forum tylko za zaproszeniem, które można uzyskać w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie do 22 września.

„Kościół na wzór Chrystusa”

IX DIECEZJALNE FORUM RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH

Tarnów, 30.09.2017 r.

Program:

/Katedra Tarnowska/

9.00 – Msza św. w katedrze pod przewodnictwem bpa Artura MIZIŃSKIEGO – Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski

/Budynek Urzędu Wojewódzkiego, Al. Solidarności 5-9/

11.00 – Rozpoczęcie sesji wykładowej

                - Słowo wstępne:

                 – Bp Andrzej JEŻ – Biskup Tarnowski

11.20 – Rola i znaczenie Synodu Diecezjalnego – aspekty prawno-duszpasterskie

 – Bp Artur MIZIŃSKI – Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski

12.00 – „Kościół na wzór Chrystusa”

– ks. dr hab. Andrzej MICHALIK – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie

12.30 – Rola świeckich w pracach V Synodu Diecezji Tarnowskiej

                - Bp Leszek LESZKIEWICZ – Przewodniczący Komisji Presynodalnej

13.00 – Przerwa obiadowa

13.50 – Świadectwo zaangażowania świeckich w pracę II synodu katowickiego

- dr hab. Aleksander BAŃKA UŚ – Przewodniczący Komisji ds. Świeckich na II Synodzie Katowickim

14.20 – Małe grupy parafialne – propozycją chrześcijańskiej formacji

                               - ks. mgr Bogusław BRZYŚ – rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji

- ks. mgr Stanisław CYRAN – proboszcz parafii w Dąbrowie Tarnowskiej

14.45 – Prezentacja niektórych Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Tarnowskiej

Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej

Wspólnota Modlitewna św. Stanisława

15.15 – Podsumowanie i zakończenie Forum

                               - Bp Andrzej JEŻ – Biskup Tarnowski

Komentarze

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732

stat4u