Przy współpracy z naszym diecezjalnym Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz realizujemy krótkie zbiórki dla ministrantów i lektorów – „Służcie Bogu z radością”. Są to kilkunastominutowe audycje, które obejmują zagadnienia z formacji liturgicznej (np. postawy, gesty, rok liturgiczny) oraz formacji ludzkiej (jakim chłopcem powinien być ministrant).

 RDN promo LSO

 

Spotkania transmitowane są w Radiu RDN w każdą sobotę o godzinie 10.40.

 

Poprzednie audycje dostępne są również na stronie Radia pod adresem:

https://www.rdn.pl/audycje/sluzcie-bogu-z-radoscia

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732