POMOCE DO PROWADZENIA KURSU LEKTORSKIEGO

Źródła:
Pismo Święte (Biblia Tysiąclecia), Poznań 2005.

Dokumenty Kościoła:
Drugi Polski Synod Plenarny (1991-1999), (rozdział: Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, nry 78-85), Poznań 2001.
Instrukcja o zachowaniu i unikaniu rzeczy dotyczących Najświętszej Eucharystii Redemptionis Sacramentum, Poznań 2004.
Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, Ceremoniał wspólnoty parafialnej, (red. S. Szczepaniec), Kraków 2002. www.KomKultuBozego.episkopat.pl.
Księgi liturgiczne.
Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego (2002).
Sobór Watykański II (dokumenty, Poznań 2002):
- Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium.
- Konstytucja o objawieniu Bożym Dei verbum.
Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do lekcjonarza mszalnego (1981).
Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego (9 III 2005).

Literatura przedmiotu:
Bednarz M., Historia zbawienia, Tarnów 1997.
Bednarz M., Zanim zaczniesz czytać Pismo Święte, Tarnów 1997.
Bednarz M., Ziemia umiłowana przez Boga (Geografia Ziemi Świętej), Tarnów 1999.
Bubicz A., Pęcherzewski W., Lektor w parafii, Lublin 1999.
Duszpasterstwo Służby Ołtarza, Nauka poprawnego mówienia, Tarnów 1992.
Katechizm służby liturgicznej, Lublin 1995.
Kudasiewicz J. (red.), Biblia w nauczaniu chrześcijańskim, Lublin 1991. (Metody czytania Pisma św., str. 154-165).
Mitek E., Lektor. Droga do posługi liturgicznej, Wrocław 2004.
Sinka T., Zarys liturgiki, Kraków 2003.
Stencel E., Lektor i jego liturgiczna posługa, Pelplin 1994.
Szczepaniec S., Ceremoniał posług liturgicznych, Kraków 1987.
Szczepaniec S., Dzięgielewska A. (red.), Liturgia Słowa (Szkoła Liturgiczna w Oazie Nowego Życia I stopnia), Warszawa 2006.

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732