PROGRAM KURSU LEKTORSKIEGO - PROPOZYCJA II

Proponowany porządek wykładów
na poszczególnych sesjach kursu lektorskiego*

Sesja I.
9.00
9.15
10.00
10.45
11.30
12.00
12.15
12.45
13.00
14.00
Modlitwa i śpiew.
Formacja biblijna: Szacunek wobec Pisma Świętego w Narodzie Izraelskim.
Formacja fonetyczna: Emisja głosu.
Ćwiczenia fonetyczne: Ćwiczenie prawidłowego oddechu.
Formacja liturgiczna: Godność i świętość liturgii.
Anioł Pański i posiłek.
Ćwiczenia liturgiczne: Procesje w liturgii.
Przygotowanie do liturgii.
Msza św. i konferencja ascetyczna: Posługa Lektora w Świętym Zgromadzeniu. Godność lektora.
Rozesłanie i modlitwy przed podróżą.

Sesja II.
9.00
9.15
10.00
10.45
11.30

12.00
12.15
12.45
13.00

14.00
Modlitwa i śpiew.
Formacja biblijna: Szacunek wobec Pisma Świętego w Kościele.
Formacja fonetyczna: Prawidłowa artykulacja.
Ćwiczenia fonetyczne: Prawidłowa artykulacja głosek i sylab.
Formacja liturgiczna: Organizacja liturgii w przestrzeni sakralnej. Budowa Domu Bożego.
Anioł Pański i posiłek
Ćwiczenia liturgiczne: Ubieranie szat liturgicznych.
Przygotowanie do liturgii.
Msza św. i konferencja ascetyczna: Odpowiedzialność lektora za rozszerzanie Słowa Bożego.
Rozesłanie i modlitwy przed podróżą.

Sesja III.
9.00
9.15
10.00
10.45
11.30
12.00
12.15
12.45
13.00
14.00
Modlitwa i śpiew.
Formacja biblijna: Pismo Święte Słowem Boga skierowanym do ludzi.
Formacja fonetyczna: Zjawisko monotonii.
Ćwiczenia fonetyczne: Jak zwalczać błędy monotonii w czytaniu?
Formacja liturgiczna: Gesty liturgiczne.
Anioł Pański i posiłek.
Ćwiczenia liturgiczne: Gesty liturgiczne.
Przygotowanie do liturgii.
Msza św. i konferencja ascetyczna: Moje świadectwo Chrystusowi. ,,Zamieniajcie słowo w czyn''.
Rozesłanie i modlitwy przed podróżą.

Sesja IV.
9.00
9.15

10.00
10.45
11.30
12.00
12.15
12.45
13.00

14.00
Modlitwa i śpiew.
Formacja biblijna: Wiara objawiająca się czynem odpowiedzią człowieka na Słowo Boże.
Formacja fonetyczna: Wysokość tonu.
Ćwiczenia fonetyczne: Modulacja głosu.
Formacja liturgiczna: Postawy liturgiczne.
Anioł Pański i posiłek.
Ćwiczenia liturgiczne: Postawy liturgiczne.
Przygotowanie do liturgii.
Msza św. i konferencja ascetyczna: Lektor winien być Nowym Człowiekiem, wyznawcą Chrystusa.
Rozesłanie i modlitwy przed podróżą.

Sesja V.
9.00
9.15
10.00
10.45

11.30
12.00
12.15
12.45
13.00

14.00
Modlitwa i śpiew.
Formacja biblijna: Jak Bóg objawia się człowiekowi?
Formacja fonetyczna: Rodzaj i barwa głosu.
Ćwiczenia fonetyczne: Stosowanie różnych rodzajów głosu i różnych barw przy interpretacji tekstu.
Formacja liturgiczna: Naczynia i szaty liturgiczne.
Anioł Pański i posiłek.
Ćwiczenia liturgiczne: Rozkładanie parametrów kielicha.
Przygotowanie do liturgii.
Msza św. i konferencja ascetyczna: "Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty" (Kpł 11, 45).
Rozesłanie i modlitwy przed podróżą.

Sesja VI.
9.00
9.15

10.00
10.45
11.30
12.00
12.15
12.45
13.00

14.00
Modlitwa i śpiew.
Formacja biblijna: Dlaczego w Biblii jest tak wielka różnorodność? Człowiek pisze Słowo Boże.
Formacja fonetyczna: Głośność i natężenie głosu.
Ćwiczenia fonetyczne: Jak należy czytać w Kościele?
Formacja liturgiczna: Księgi liturgiczne.
Anioł Pański i posiłek.
Ćwiczenia liturgiczne: Noszenie Mszału i innych ksiąg liturgicznych.
Przygotowanie do liturgii.
Msza św. i konferencja ascetyczna: Maryja wzorem posłuszeństwa Słowu Bożemu.
Rozesłanie i modlitwy przed podróżą.

Sesja VII.
9.00
9.15

10.00
10.45
11.30

12.00
12.15
12.45
13.00

14.00
Modlitwa i śpiew.
Formacja biblijna: Dlaczego Pismo Święte trudno zrozumieć? Biblia - inny świat.
Formacja fonetyczna: Akcent.
Ćwiczenia fonetyczne: Prawidłowe akcentowanie.
Formacja liturgiczna: Posługi w Zgromadzeniu Eucharystycznym: ministrant krzyża, ministrant światła, ministrant kadzidła.
Anioł Pański i posiłek.
Ćwiczenia liturgiczne: Noszenie krzyża procesyjnego. Noszenie akolitek.
Przygotowanie do liturgii.
Msza św. i konferencja ascetyczna: Słowo Boże codziennym pokarmem. Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa.
Rozesłanie i modlitwy przed podróżą.

Sesja VIII.
9.00
9.15
10.00
10.45
11.30

12.00
12.15
12.45
13.00
14.00
Modlitwa i śpiew.
Formacja biblijna: Czego można szukać w Piśmie Świętym?
Formacja fonetyczna: Pauzy, cz. 1.
Ćwiczenia fonetyczne: Stosowanie pauz gramatycznych.
Formacja liturgiczna: Posługi w zgromadzeniu Eucharystycznym: ministrant ołtarza, ministrant wody, ministrant, księgi, ceremoniarz.
Anioł Pański i posiłek.
Ćwiczenia liturgiczne: Noszenie kadzielnicy i łódki.
Przygotowanie do liturgii.
Msza św. i konferencja ascetyczna: Modlitwa w życiu lektora.
Rozesłanie i modlitwy przed podróżą.

Sesja IX.
9.00
9.15
10.00
10.45
11.30

12.00
12.15
12.45
13.00

14.00
Modlitwa i śpiew.
Formacja biblijna: Księgi Pisma Świętego.
Formacja fonetyczna: Pauzy, cz. 2 .
Ćwiczenia fonetyczne: Stosowanie pauz wtrąconych.
Formacja liturgiczna: Posługi w Zgromadzeniu Eucharystycznym: komentator, kantor, psałterzysta, lektor.
Anioł Pański i posiłek.
Ćwiczenia liturgiczne: Postawy lektora przy pulpicie lub na ambonie.
Przygotowanie do liturgii.
Msza św. i konferencja ascetyczna: Nawrócenie - sakrament pojednania - praca nad sobą.
Rozesłanie i modlitwy przed podróżą.

Sesja X.
9.00
9.15
10.00
10.45
11.30
12.00
12.15
12.45
13.00

14.00
Modlitwa i śpiew.
Formacja biblijna: Czytanie Pisma Świętego w liturgii.
Formacja fonetyczna: Tempo wypowiedzi.
Ćwiczenia fonetyczne: Tempo umiarkowane.
Formacja liturgiczna: Przepisy liturgiczne dotyczące posługi lektora.
Anioł Pański i posiłek.
Ćwiczenia liturgiczne: Gong i dzwonki w liturgii.
Przygotowanie do liturgii.
Msza św. i konferencja ascetyczna: Komunia św. spotkaniem z moim Zbawicielem - Jezusem Chrystusem.
Rozesłanie i modlitwy przed podróżą.

Sesja XI.
9.00
9.15
10.00
10.45
11.30
12.00
12.15
12.45
13.00
14.00
Modlitwa i śpiew.
Formacja biblijna: Nabożeństwo słowa Bożego (schemat).
Formacja fonetyczna: Zasady posługiwania się mikrofonem.
Ćwiczenia fonetyczne: Posługiwanie się mikrofonem.
Formacja liturgiczna: Obrzęd Błogosławieństwa lektorów.
Anioł Pański i posiłek.
Ćwiczenia liturgiczne: Organizacja asysty liturgicznej.
Przygotowanie do liturgii.
Msza św. i konferencja ascetyczna: Błogosławieństwo Kościoła.
Rozesłanie i modlitwy przed podróżą.

Sesja XII.
9.00
9.15

10.00
10.45
11.30

12.00
12.15
12.45
13.00
14.00
Modlitwa i śpiew.
Formacja biblijna: Biblia Księgą ludzkiego dramatu - nabożeństwo Sowa Bożego.
Formacja fonetyczna: Przygotowanie tekstu do czytania lub wygłoszenia.
Ćwiczenia fonetyczne: Przygotowanie partykuły tekstu.
Formacja liturgiczna: Przygotowanie asysty na nabożeństwo błogosławieństw lektorów.
Anioł Pański i posiłek.
Ćwiczenia liturgiczne: Próba asysty liturgicznej.
Przygotowanie do liturgii.
Msza św. i konferencja ascetyczna: "Oto ja, poślij mnie!" ( Iz 6,8).
Rozesłanie i modlitwy przed podróżą.

* P. Pawlina, Służcie Bogu z radością (Program kursu lektorów), Biuletyn Diecezjalnego Duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza nr 8, Tarnów 1995.

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732