ZBIÓRKA LEKTORÓW - OGÓLNE ZASADY

Co do sposobu prowadzenia spotkań z lektorami można podać następujące sugestie:

  1. Trzeba wziąć pod uwagę specyfikę wieku, inaczej będzie wyglądała praca z chłopcami z gimnazjum, a inaczej ze szkół średnich. Stąd też może zaistnieć potrzeba dzielenia chłopców na grupy ze względu na wiek. Jeśli zajdzie potrzeba, to warto większą grupę podzielić na mniejsze, co zwiększy efekty pracy.
  2. Spotkania mogą w jakiejś mierze nawiązywać do schematu spotkań ministranckich, jednakże powinny być prowadzone na sposób "grupy młodzieżowej" (patrz: Schemat zbiórki ministranckiej).
  3. Schemat (plan) danego spotkania będzie zależny od jego charakteru. Inaczej będzie wyglądał plan spotkania, kiedy przeprowadzamy rewizję życia, inaczej kiedy prowadzimy pogadankę, inaczej kiedy stosujemy inne określone metody pracy w grupach, czy też ćwiczenia w kościele. Choć tematy spotkań powinny być dalszym zgłębianiem formacji liturgicznej, biblijnej, fonetycznej i ascetycznej, to jednak nie można pominąć tematów związanych z problemami młodzieży, innych tematów aktualnych i ogólnochrześcijańskich.
  4. Aby zbiórka lektorska była dobrze przeprowadzona od strony metodycznej, musi być podobnie jak i zbiórka ministrancka właściwie przygotowana, mieć na celu zgłębienie wiedzy (najczęściej religijnej), przekazanie umiejętności prawidłowego wykonywania funkcji liturgicznych. Na zbiórkę należy wyznaczyć określony czas i prowadzić ją lekko i żywo.
  5. Prowadzone spotkania, oprócz pogłębienia intelektualnej dojrzałości uczestników, winny mieć na celu "pójście w głąb", tzn. pomóc uczestnikom odnaleźć ich właściwe miejsce w Kościele, określić zadania i powołanie. Szczególnie ważną sprawą jest ożywienie ich wiary, życia modlitwą, studium Pisma Świętego i coraz lepszego przeżywania liturgii.
  6. Spotkania powinny przyczyniać się do kształtowania sumienia uczestników, powinny uczyć ich żyć uczciwie i zgodnie z wartościami chrześcijańskimi.
  7. Ciężar prowadzenia spotkań nie powinien opierać się tylko i wyłącznie na opiekunie i animatorze, powinno się w nie włączyć w miarę możliwości także innych uczestników. Opiekun i animator powinni poznać podstawowe zasady pracy w małych grupach.
  8. Spotkania z lektorami powinny odbywać się regularnie, gdyż daje to gwarancję właściwej i skutecznej formacji.


Źródło: ks. Grzegorz Rzeźwicki, Od kandydata przez stopnie ministranta, funkcję lektora i ceremoniarza do animatora, Tarnów 2006, s. 180-184.

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732