CHORALISTA (ministrant)

choralista-znakCelem drugiego roku formacji jest przeżycie przez chłopców osobistego spotkania z Bogiem, który mówi do nas w liturgii. Bardzo szczegółowo omawia się w jego trakcie strukturę Mszy św. i uczy się właściwego w niej uczestnictwa. W formacji choralisty zwraca się uwagę na czynne uczestnictwo w Eucharystii przez odpowiedzi, recytacje i śpiewy. Program formacyjny przewiduje znajomość śpiewu w czasie liturgii. Zwraca się więc uwagę na funkcje dialogu. Ponadto choralistom przypisuje się funkcję dzwonienia. Choralistów nazywamy najczęściej ministrantami. W rzeczywistości ministrant (choralista) spełnia podstawowe funkcje przy ołtarzu.
Materiały szkoleniowe:
S. Szczepaniec (red.), Choralista, Kraków 1982.
Notatnik choralisty, Kraków 2004.
CPL 68 - Szczepaniec S., Ceremoniał posług liturgicznych, Kraków 1987, str. 68.

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732