MINISTRANT KRZYŻA

krzyza
Ministrant krzyża nazywa się krucyferariuszem. Wprowadzając ministrantów w tę funkcję, należy skoncentrować się na wyjaśnieniu podstawowego znaku naszej wiary - znaku krzyża. Ministrant krzyża troszczy się o krzyż, jego wygląd zewnętrzny i sposób przechowywania go. Posługuje on przy noszeniu krzyża w procesjach mszalnych i innych oraz w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

Materiały szkoleniowe:
S. Szczepaniec (red.) Ministrant księgi, Kraków 1984.
Notatnik ministranta księgi, Kraków 1985.
CPL 48.

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732