MINISTRANT KSIĘGI

ksiegi-znak
IV rok formacji poświęcony jest stopniowi ministranta księgi. Ministranci przechodzą szkolenie w zakresie pełnienia funkcji ministranta księgi i ministranta krzyża. W ciągu roku zapoznajemy chłopców z rodzajami ksiąg liturgicznych i innych ksiąg używanych w liturgii Kościoła. Wprowadzamy ministrantów w Codzienną modlitwę Ludu Bożego (brewiarz), przez bardziej świadome uczestnictwo w nieszporach parafialnych i odmawianie raz w miesiącu wybranej godziny liturgicznej. Do tej modlitwy mają przygotować ministrantów teksty psalmów i pieśni podane w notatnikach do wspólnego (na zbiórkach) i osobistego odmawiania. Przedstawiamy świętych patronów godnych naśladowania.

Ministrant księgi posługuje się i troszczy o księgi liturgiczne. Powinien je także dokładnie znać. Do jego funkcji należy przenoszenie Mszału usługiwanie prze innych księgach liturgicznych.

Materiały szkoleniowe:
S. Szczepaniec (red.) Ministrant księgi, Kraków 1984.
Notatnik ministranta księgi, Kraków 1985.
CPL 49.

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732