MINISTRANT OŁTARZA

oltarza-znak
Ministrant ołtarza pełni swoją posługę wobec kielicha i pateny, chleba, wina i wody. Powinien znać wszystkie naczynia liturgiczne i troszczyć się o to, aby święte naczynia były otaczane należytym szacunkiem. W czasie Komunii Świętej pełni swą funkcję przy patenie. Funkcja ministranta ołtarza jest jedną z najczęściej wykonywanych czynności ministranckich.

Materiały szkoleniowe:
S. Szczepaniec (red.), Ministrant ołtarza, Kraków 1986.
Notatnik ministranta ołtarza, Kraków 1986.
CPL 55-66.

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732