MINISTRANT WODY

wody
Ministranci wody podejmują dwojakiego rodzaju funkcje:
1. Podają kapłanowi kropidło oraz niosą wodę w kociołku, gdy kapłan kropi wiernych.
2. W czasie Mszy Świętej obmywają ręce kapłanowi.
3. Ministrant wody podaje także wodę święconą przy różnego rodzaju poświęceniach i błogosławieństwach.

Ministrant wody troszczy się o to, aby naczynie na wodę święconą było czyste i znajdowało się w miejscu specjalnie na to przygotowanym. Troszczy się także o kropidło. Do niego należy wyniesienie wody święconej i kropidła na stolik przed Mszą Świętą, w czasie której będzie pokropienie. Po Mszy Świętej odnosi je do zakrystii na swoje miejsce.


Materiały szkoleniowe:
S. Szczepaniec (red.), Ministrant ołtarza, Kraków 1986, s. 290-348.
Notatnik ministranta ołtarza, Kraków 1986, s. 134-163.
CPL 66.

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732