ZBIÓRKA MINISTRANTÓW - SCHEMAT

 1. Wstęp prowadzącego.

 2. Obrzęd światła (zapalenie świecy) - przy zapalaniu świecy stosujemy do wyboru różne wezwania, przypominające o obecności Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego (uczymy się ich na pamięć):

  I. W: Błogosławiony bądź, Boże i Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa!
  O: Błogosławiony bądź, Ojcze!

  II. W: Światło Chrystusa!
  O: Bogu niech będą dzięki!

  III. W: Króluj nam, Chryste!
  O: Zawsze i wszędzie!

  IV. W: Przyjdź, Duchu Święty!
  O: Napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości!

  V. W: Mów, Panie!
  O: Bo sługa twój słucha!

 3. Znak krzyża.

 4. Śpiew pieśni.

 5. Słowo Pana*
  - przeczytany fragment z Pisma Świętego zapowiada temat godziny liturgicznej
  - chwila milczenia, w której każdy rozważa usłyszane słowo.

 6. Modlitwa na rozpoczęcie (z podręcznika lub inna).

 7. Spotkanie w grupie (temat właściwy)
  - omówienie tematu
  - przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych
  - czytanie tekstu z notatnika.

 8. Sprawy organizacyjne, pytania.

 9. Modlitwa na zakończenie (może być odmówiona wspólnie), jest nią np. modlitwa ministranta według stopnia, która zamieszczona jest na początku lub końcu notatnika, bądź tzw. modlitwa tygodnia (może być dobrana także inna modlitwa).

 10. Błogosławieństwo (jeśli jest ksiądz).

 11. Obrzęd światła (zgaszenie świecy) - można stosować wezwania takie, jak przy zapalaniu, natomiast wariant II zazwyczaj zastępujemy słowami:
  W: Światło Chrystusa!
  O: Niech pozostanie z nami na zawsze!


* W czasie spotkań na poziomie kandydata i choralisty ten punkt nie jest przewidziany (formacja wprowadzająca). Realizujemy go na dalszych stopniach: ministranta światła, ministranta księgi i ministranta ołtarza (formacja zasadnicza).

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732