MODLITWY SŁUŻBY LITURGICZNEJ W ZAKRYSTII

W CIĄGU CAŁEGO ROKU

Przed Mszą Świętą
Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją.
Proszę Cię Panie o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
oczy moje zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Po Mszy Świętej
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twoje służby.

Spraw, abym uświęcony w Twych tajemnicach,
przez dzień dzisiejszy i całe moje życie,
szedł tylko drogą zbawienia,
przez Chrystusa Pana naszego.

OKRES ZWYKŁY (I)

Przed Mszą Świętą
W. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
O. Który stworzył niebo i ziemię.
Jezu daj silną wiarę, gdy zobaczę Świętą Hostię,
Jezu daj wielką miłość, gdy zobaczę Ciebie,
Jezu daj dużo siły, aby trwać przy Tobie.

Po Mszy Świętej
W. Błogosławmy Panu.

O. Bogu niech będą dzięki.
Wierzyć w Ciebie - pomóż Jezu,
Kochać Ciebie - pomóż Jezu,
Świadczyć o Tobie - pomóż Jezu nam.


OKRES ZWYKŁY (II)

Przed Mszą Świętą
W. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
O. Który stworzył niebo i ziemię.
Święty Tarzycjuszu * patronie ministrantów, * natchnij nas Twoją czcią i miłością * do Jezusa Eucharystycznego * i naucz nas jak najgodniej pełnić naszą świętą służbę. * Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po Mszy Świętej
W. Błogosławmy Panu.

O. Bogu niech będą Dzięki.

Święty Tarcjuszu, * Patronie Ministrantów, * naucz nas * strzec Jezusa w naszych sercach * i pomóż nam * nieść Go między ludzi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


ADWENT

Przed Mszą Świętą
W. Oto Pan przybywa.
O. Wyjdźmy mu na spotkanie Pana.
Przybądź Panie, aby nas wybawić,
Przybądź Jezu, aby nas umocnić,
Przybądź Panie, aby nas uświęcić.
Przybądź Jezu, bo czekamy. Amen.

Po Mszy Świętej
W. Błogosławmy Panu.

O. Bogu niech będą dzięki.
Boże mój, Boże, Ciebie pragnie moja dusza,
W świątyni w Ciebie się wpatruję,
By ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


WIELKI POST

Przed Mszą Świętą
W. Okaż nam Panie miłosierdzie swoje.
O. I daj nam zbawienie.
Jezu, Boże nieśmiertelny,
W chwale swojej niepomierny,
Przez Najświętszej Krwi przelanie,
I na krzyżu Twe skonanie,
Daj prosimy łaskę swoją,
Tym co przy ołtarzu stoją,
Teraz i na wieki. Amen.

Po Mszy Świętej
W. Błogosławmy Panu.

O. Bogu niech będą dzięki.
Dziękujemy za Twe dary,
Jakie płyną z Tej ofiary,
Obmyj w swojej męce,
Dusze, które są w udręce,
Pomóż szczerze Cię miłować,
Za grzechy pokutować.
Teraz i na wieki. Amen.


OKRES WIELKANOCNY

Przed Mszą Świętą
W. Chrystus zmartwychwstał, alleluja.
O. Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja.
Daj nam Panie Jezu, * z taką wiarą i radością * uczestniczyć w tym Łamaniu Chleba, * abyśmy też zmartwychwstali * do zbawienia w niebie. Amen.


Po Mszy Świętej
W. Błogosławmy Panu.

O. Bogu niech będą dzięki.
Panie Jezu, * przyjmij naszą radosną służbę, * gdy świętujemy Twoje paschalne zwycięstwo * i spraw, * abyśmy mogli to czynić teraz i na wieki. Amen.

 

MODLITWA PRZED NABOŻEŃSTWEM

Przed nabożeństwem

W. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
O. Który stworzył niebo i ziemię.
Boże mój, pragnę Cię chwalić całym sercem, przez Jezusa Chrystusa Twojego Syna, we wspólnocie Kościoła, którego ożywia Duch Święty. Teraz i na wieki wieków. Amen.

Po nabożeństwie

W. Błogosławmy Panu.
O. Bogu niech będą dzięki.
Dziękuję Ci, Boże, za to, że mogę stawać przed Twoim obliczem z ofiarą uwielbienia
i spraw, abym nigdy nie ustawał w wysławianiu Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


MODLITWY LEKTORÓW

MODLITWA LEKTORA PRZY UBIERANIU SZATY LITURGICZNEJ

Przy ubieraniu humerału
O Boże, Panie mój,
okryj moją głowę
hełmem zbawienia,
abym mógł pokonać
wszelkie zasadzki szatana. Amen

Przy ubieraniu alby
O Boże, Panie mój,

oczyść moje serce
i okryj mnie szatą łaski,
abym obmyty krwią Baranka,
cieszył się radością zbawionych. Amen.

Przy ubieraniu cingulum
O Boże, Panie mój,
przepasz mnie pasem czystości
i silnej woli,
aby królowała we mnie
cnota wstrzemięźliwości i świętości. Amen.


MODLITWY LEKTORA ZWIĄZANE Z POSŁUGĄ SŁOWA BOŻEGO

1 WERSJA
Przed czytaniem słowa Bożego

W. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
O. Który stworzył niebo i ziemię.
Boże, oczyść mnie ogniem Ducha Świętego, serce i wargi moje, abym godnie i dobrze głosił słowo Boże zgromadzonemu ludowi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po czytaniu słowa Bożego
W. Słowa Twe Panie.
O. Są Duchem i życiem.
Boże mój, spraw, aby Twoje Słowo głoszone przeze mnie, niegodnego Twego sługę, wydało plon stokrotny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

2 WERSJA
Przed czytaniem słowa Bożego

W. Boże, stwórz we mnie serce czyste.
O. I odnów we mnie moc swego Ducha.
Panie, Boże mój, daj mi wrażliwość duszy i czystość serca, abym sam rozumiejąc co czytam, również innym z gorliwością i radością przekazywał Dobrą Nowinę o zbawieniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po czytaniu słowa Bożego
W. Niech Imię Pańskie będzie błogosławione.
O. Teraz i na wieki.
Dziękuję Ci Panie, Boże mój, że powołałeś mnie do posługi Twemu Słowu i obdarzyłeś mnie godnością lektora. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732