MODLITWY MINISTRANTA WEDŁUG STOPNI


MODLITWA MINISTRANTA

Panie Jezu Chryste, Ty wezwałeś mnie,
abym szedł za Tobą drogą do Ojca.
chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie.
Bądź moim światłem, które mnie oświeca.
Bądź moim Mistrzem, którego kocham,
i za którym idę.
Wyryj głęboko w moim sercu słowo Twoje.
Naucz mnie patrzeć na Twój przykład.
Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbiał Ojca
i służył braciom tak, jak Ty nakazałeś.
Przełam we mnie to, co się Tobie opiera.
Daj mi Ducha Twego i dozwól,
aby obietnica Twoja wypełniła się we mnie.
Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie -
w miłości Ducha Świętego ku chwale Ojca.
Maryjo, Matko Kościoła, Królowo świata,
bądź Matką na drogach mojego życia,
wyjednaj mi Matko pięknej miłości
Ducha miłości, co nigdy nie ustaje,
Ducha mądrości Krzyża,
co wiedzie do zmartwychwstania.
Święty Maksymilianie Kolbe,
Apostole całkowitego oddania się Bogu i bliźnim
na wzór Maryi - módl się za nami.


MODLITWA MINISTRANTA ŚWIATŁA

Boże, nasz niebieski Ojcze,
Ty uczyniłeś nas swoimi dziećmi,
zapaliłeś w nas iskierkę Twego życia
i dałeś nam poznać światło Twej prawdy.
Bądź uwielbiony za wszystkie Twe dary,
niech wielbi Cię za nie ziemia, niebo i świat cały,
niech chwałę oddaje Ci każdy żyjący człowiek.
Ojcze, spraw, abym był dobrym Twoim dzieckiem,
bym nosząc w sobie Twe światło,
stał się światłem dla braci.
Ojcze, spraw przez Jezusa Chrystusa światłość prawdziwą,
która oświeca każdego człowieka
na ten świat przychodzącego.
Jak zapalone świece rozpraszają ciemności nocy,
tak niechaj nasze serca,
niewidzialnym ogniem,
to jest jasnością Ducha Świętego oświecone,
będą wolne od wszelkiego zaślepienia w grzechach,
abyśmy mogli dostrzec,
co się Tobie podoba
i co jest pożyteczne dla naszego zbawienia.
I abyśmy pokonawszy ciemności świata
mogli wejść do niegasnącej światłości.
Ojcze proszą Cię o to, ci, których uczyniłeś swoimi dziećmi.
Proszą Cię przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
naszego Pana, naszego Brata,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

MODLITWA MINISTRANTA KSIĘGI

Panie Jezu Chryste! Dziękuję Ci za to,
że uczyniłeś mnie ministrantem księgi.
Czcią i szacunkiem pragnę otaczać wszystkie księgi,
których słowami Kościół modli się do Ciebie.
Spraw Panie,
aby moja posługa przy sprawowaniu świętych tajemnic,
była uwielbieniem Twego Majestatu,
a pełne miłości i wiary teksty święte
zawarte w liturgicznych księgach,
niech uczą mnie modlitwy pięknej i pokornej
oraz wskazują drogę
wiernego pójścia za Tobą.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


MODLITWA MINISTRANTA OŁTARZA

Przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga radości i wesela mego.
Boże, sądź mnie sprawiedliwie,
sprawy mojej broń,
wobec grzesznych i niezbożnych,
z rąk złośliwych zbaw.
Wszak Tyś, Boże, mocą moją,
czemuś wzgardził mną?
Czemu chodzę zasmucony,
Gdy mnie dręczy wróg?
Światło Twe i prawdę Twoją,
by mnie wiodły, ślij,
niech na Syjon mnie zawiodą,
do przybytków Twych.
I przystąpię do ołtarza,
gdzie przebywa Bóg,
Bóg, co radość w sercu nieci
i wesele śle,
Ufam Panu, bo na nowo,
będę wielbił Go,
jako mego Zbawiciela,
jako Boga mego.
Przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga radości i wesela mego.


MODLITWA LEKTORA

Panie,
oto stoję wobec tajemnicy Twego słowa.
Potrzeba mi głębokiej wiary, by wyznać,
że jest to słowo zbawcze, objawiające jedyną Prawdę, dające życia,
że "stało się Ciałem",
że działa w Kościele prze Twego Ducha.
Panie, chcę być Twoim pojętnym uczniem,
chcę być słuchaczem i świadkiem Twego słowa.
Wiem, że potrzeba do tego czystych warg;
oczyść je, Panie.
Przyrzekłem walczyć z wszelkim słowem plamiącym usta;
złośliwym i nieczystym, kłamliwym i nieroztropnym.
Wierzę, Panie, że otwierając karty Pisma Świętego,
spotykam się z Twoim słowem.
Czy jednak przyjmuję je, zgłębiam i rozważam?
Czy je kocham? Czy odpowiadam na nie modlitwą?
Panie, moją misją jest
gromadzić i budować wspólnotę dobrą,
zwoływać Kościół własnym życiem i przykładem;
wspieraj to działanie, Panie.
Uczyń wrażliwym naprawdę;
że jestem odpowiedzialnym za zbawienie drugich.
Panie, Wcielone Słowo,
podejmę z ufnością to wielkie zdanie;
Ty jesteś przecież moim Mistrzem,
Ciebie chcę nieść ludziom
w sercu, w dłoniach,
na wargach.
Bądź ze mną, Panie.
Amen.

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732