Regulamin XV Mistrzostw
Liturgicznej Służby Ołtarza

Diecezji Tarnowskiej
w Piłce Nożnej Halowej

 

Brzesko, 7 maja 2022 roku

Organizatorzy:
Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Tarnowskiej.

 

Miejsce i termin: Brzesko, 7 maja 2022 roku.
Mistrzostwa rozegrane zostaną w dwóch halach sportowych w Brzesku, na których prowadzone będą rozgrywki dla ministrantów i lektorów młodszych. Lektorzy starsi zmierzą się na boisku typu "Orlik".

 

System rozgrywek:

16 drużyn: w czterech grupach składających się z 4 zespołów.

Po rozegraniu meczów grupowych awans do ćwierćfinału uzyskają po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy  (łącznie 8 zespołów).

 

I ćwierćfinał

zwycięzca GR A / 2 zespół GR C

II ćwierćfinał

zwycięzca GR B / 2 zespół GR D

III ćwierćfinał

zwycięzca GR C / 2 zespół GR A

IV ćwierćfinał

zwycięzca GR D / 2 zespół GR B

 

Pary półfinałowe:
I półfinał

zwycięzca I ćwierćfinału / zwycięzca II ćwierćfinału

II półfinał

zwycięzca III ćwierćfinału / zwycięzca IV ćwierćfinału

o III miejsce zagrają przegrani z półfinałów

w FINALE zagrają zwycięzcy półfinałów

 

O kolejności drużyn w rozgrywkach grupowych zadecydują:

a. Ilość zdobytych punktów (zwycięstwo = 3 pkt, remis = 1 pkt, porażka = 0 pkt)

b. Korzystniejsza różnica bramek

c. Przy dalszej równości większa ilość bramek zdobytych

d. Wynik bezpośredniego meczu (tzw. „mała tabela” pomiędzy zainteresowanymi drużynami)

 

Przewidziane są również nagrody dla:

 każdej drużyny startującej w zawodach

 zawodnika, który zdobył najwięcej bramek w mistrzostwach

 najlepszego bramkarza

 

Uczestnicy:

W Mistrzostwach biorą udział drużyny reprezentujące poszczególne parafie. Do całych Mistrzostw drużyna może zgłosić maksymalnie 10 zawodników, którzy należą do parafii. W danej kategorii są tylko zawodnicy którzy mieszczą się w ramach przedziału wiekowego:

  • ministranci – 2010 – 2014

  • lektorzy młodsi – 2006 – 2009

  • lektorzy starsi – 2001 – 2005

Młodsi zawodnicy nie mogą grać w kategorii starszych. W trakcie rozgrywek wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania dokumentów tożsamości lub legitymacji szkolnej celem przedstawienia drużynie przeciwnej bądź Organizatorom. Drużyny przystępujące do rozgrywek zobowiązane są przed rozpoczęciem dostarczyć podpisane listy zgłoszeniowe.

Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rozgrywek. Kierownicy drużyn zobowiązani są przed zawodami do czytelnego wpisania imion i nazwisk (drukowanymi literami) swoich zawodników do protokołu, zgodnie z numerami na koszulkach.

 

Ubiór zawodników:

Zawodnik nie może mieć na sobie podczas gry niczego, co mogłoby w jakikolwiek sposób zagrażać bezpieczeństwu innych zawodników (dozwolone są medaliki). Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach (Organizator zapewnia koszulki treningowe), przy czym bramkarz musi różnić się ubiorem od pozostałych zawodników.

Drużyny zobowiązane są do posiadania własnego obuwia przystosowanego do gry na hali sportowej oraz orliku. Kapitan drużyny powinien posiadać opaskę na ramieniu wskazującą na jego funkcję.

 

Przepisy gry – futsal:

Boisko – długość ok. 40 m, a szerokość ok. 20 m. Pole bramkowe – jak do piłki ręcznej

Bramki – jak do piłki ręcznej

Piłka – przystosowana do gry na hali

Pole karne – punkt karny w odległości 6 m od środka linii bramkowej, a drugi punkt karny w odległości 10 m.

 

Strefa zmian – jest usytuowana na tej samej stronie gry, co ławki zawodników rezerwowych i bezpośrednio przed nimi. W obrębie tej strefy zawodnicy wchodzą i schodzą z pola gry podczas zmian.

 

Zawodnicy – w zawodach udział biorą drużyny, które składają się z nie więcej niż 10 zawodników. Na boisku przebywa nie więcej niż 5 zawodników, z których jeden jest bramkarzem. Maksymalna liczba zawodników rezerwowych wynosi 5. Liczba zmian podczas meczu jest nieograniczona. Bramkarz może zamienić się miejscami z zawodnikiem z pola. Zmiana zawodników następuje z zachowaniem następujących warunków: nowy zawodnik może wejść na boisko, dopiero po opuszczeniu boiska przez zawodnika schodzącego w obrębie strefy zmian, w przeciwnym przypadku gra winna być przerwana, zawodnik zostaje upomniany (żółta kartka).

 

Sędzia – Obsadę sędziowską zapewnia Organizator. Rozstrzygnięcia sędziego dotyczące faktów związanych z grą, jak również i wyniku meczu są ostateczne. Zarówno sędzia (główny), jak i drugi sędzia mają prawo do napomnienia lub wykluczenia zawodników, ale w przypadku rozbieżności przeważa decyzja sędziego głównego. Trzeci sędzia (czasowy), m.in. włącza i zatrzymuje zegar, kontroluje 1–minutowe przerwy w grze, kontroluje karę 2–minutową i uzgadnia, który z zawodników rezerwowych zajmie miejsce zawodnika usuniętego z boiska, notuje liczbę fauli, używa sygnału dźwiękowego.

 

Czas trwania gry – mecze grupowe i ćwierćfinałowe we wszystkich kategoriach czas gry 1x10 minut, a mecze półfinałowe i finałowe w Kategorii Ministrant 1x10 minut, w Kategorii Lektor Młodszy 2x6, a w Kategorii Lektor Starszy 2x7. Czas trwania każdej połowy winien być przedłużony, aby umożliwić wykonanie ewentualnego rzutu karnego.

 

Przerwa między częściami gry – Przerwa między pierwszą a drugą połową meczu wynosi 1 minutę.

 

Piłka poza grą – gdy całym obwodem przekroczy linię końcową lub linię boczną, zarówno na podłodze jak i w powietrzu, uderzy w sufit, lub gdy gra została przerwana przez sędziego.

Kiedy piłka uderzy w sufit, grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim z miejsca dotknięcia przyznanym drużynie przeciwnej zawodnikowi, który jako ostatni dotknął piłki. Z rozpoczęcia gry (pierwsza lub druga połowa meczu) bramka może być zdobyta bezpośrednio.

 

Faule akumulowane – pierwsze cztery faule popełnione przez daną drużynę podczas jednej połowy meczu karane jest rzutami wolnymi.

 

Przedłużony rzut karny – począwszy od piątego zarejestrowanego faulu jednej z drużyn w każdej połowie meczu, drużyna przeciwna wykonuje przedłużony rzut karny. Piłkę ustawioną na drugim punkcie karnym (10m) uderza się bezpośrednio na bramkę.

 

Wykonanie rzutów wolnych – przy pierwszych czterech faulach akumulowanych popełnionych przez każdy zespół w czasie jednej połowy meczu zawodnicy drużyny przeciwnej mają prawo ustawić mur obronny; wszyscy zawodnicy muszą znajdować się co najmniej 5m od piłki, zanim zostanie ona wprowadzona do gry; bramka może zostać zdobyta również bezpośrednio z rzutu wolnego.

 

Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie – jakiekolwiek symulowanie, które ma na celu oszukanie, wprowadzenie w błąd sędziów, musi być traktowane jako niesportowe zachowanie.

Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie karane są w następujący sposób:

Rzut wolny bezpośredni jest przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik

popełni jedno z następujących przewinień:

– kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,

– podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi,

– skacze na przeciwnika,

– atakuje (nawet barkiem) przeciwnika,

– uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika,

– popycha lub przytrzymuje przeciwnika,

– rozmyślnie dotyka piłkę ręką (oprócz bramkarza we własnym polu karnym),

– za pomocą wślizgu atakuje piłkę będącą w posiadaniu (lub usiłującego ją zagrać) przeciwnika (oprócz bramkarza we własnym polu karnym).

Rzut wolny wykonuje się z miejsca przewinienia. Powyższe przewinienia (faule) są akumulowane.

Rzut karny przyznaje się, jeżeli jedno z powyższych przewinień zostaje popełnione przez zawodnika w jego własnym polu karnym, niezależnie od położenia piłki.

 

Rzut wolny pośredni jest przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli bramkarz popełnia jedno z następujących przewinień:

– dotyka piłkę rękami dłużej niż 4 sekundy.

Rzut wolny pośredni przyznaje się również drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik zdaniem sędziego:

– gra w sposób niebezpieczny,

– celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się (bez zamiaru zagrania piłki),

– przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki z rąk,

– popełnia jakikolwiek inne przewinienie nie wymienione wcześniej, dla którego sędzia przerwał grę celem napomnienia lub wykluczenia zawodnika.

Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia. Jeżeli było to w polu

karnym, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca,

gdzie nastąpiło przewinienie.

 

Żółta kartka. Zawodnik musi być napomniany i zobaczyć żółtą kartkę, jeżeli popełni jedno z następujących przewinień:

– jest winny niesportowego zachowania,

– słownie lub czynnie demonstruje niezadowolenie,

– uporczywie narusza przepisy gry,

– opóźnia wznowienie gry,

– nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym lub rzutem wolnym,

– wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego,

– rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego.

Za jakiekolwiek z powyższych przewinień przyznany jest drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni z miejsca wykroczenia. Jeżeli było to w obrębie pola karnego, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca

przewinienia. Winnemu zawodnikowi należy udzielić napomnienia zakładając, że nie popełniono innego, cięższego przewinienia.

 

Czerwona kartka. Zawodnik musi być wykluczony z gry i zobaczyć czerwoną

kartkę, jeżeli popełni jakiekolwiek z następujących przewinień:

– gra brutalnie,

– zachowuje się wybitnie nie sportowo,

– używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka,

– pozbawia drużynę przeciwną bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie zagrywając piłkę ręką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym),

– pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w

kierunku bramki tego zawodnika popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym,

– otrzymuje drugie napomnienie (żółtą kartką) w tym samym meczu.

Zawodnik wykluczony, nie może powrócić do gry.

Zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 2 minut od wykluczenia współpartnera.

Miejsce wykonania rzutu wolnego: – wszyscy przeciwnicy muszą pozostać w odległości, co najmniej 5 metrów od piłki zanim będzie w grze, – piłka jest wprowadzona do gry, gdy zostanie kopnięta i poruszy się.

Jeżeli wykonanie rzutu wolnego trwa dłużej niż 4 sekundy, to należy przyznać rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej.

 

Rzut z autu.

Z rzutu z autu nie można bezpośrednio zdobyć bramki. Rzut z autu przyznaje się dla drużyny przeciwnej zawodnikowi, który jako ostatni dotknął piłki, z miejsca gdzie piłka całym swym obwodem, na podłożu lub w powietrzu przekroczyła linię boczną. Zawodnicy drużyny przeciwnej znajdują się przynajmniej 5 metrów od miejsca wykonania rzutu.

Wykonanie:

– wykonawca rzutu musi go wykonać w czasie nie dłuższym niż 4 sekundy od chwili prawidłowego ustawienia piłki w miejscu wykonania rzutu z autu

– piłka musi nieruchomo leżeć i dotykać linii bocznej lub w niewielkiej odległości od niej poza polem gry.

Rzut z autu powtarza zawodnik drużyny przeciwnej, gdy:

– zostanie wykonany nieprawidłowo,

– zostanie wykonany z innego miejsca niż tego, gdzie piłka przekroczyła linię boczną,

– nie jest wykonany w ciągu 4 sekund od chwili wejścia w posiadanie piłki, : „od

chwili prawidłowego ustawienia piłki w miejscu wykonania rzutu z autu”

– nastąpi jakiekolwiek inne naruszenie przepisów.

 

Rzut od bramki.

– bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z rzutu od bramki.

Rzut od bramki przyznaje się, gdy:

– piłka całym swym obwodem, dotknięta ostatnio przez zawodnika drużyny atakującej, przekroczy linię bramkową zarówno po ziemi jak i w powietrzu, a bramka nie zostanie zdobyta.

Wykonanie:

– piłka zostaje wyrzucona ręką przez bramkarza z dowolnego miejsca własnego pola karnego (nie może zagrać do siebie),

– zawodnicy drużyny przeciwnej pozostają poza polem karnym, aż do momentu wprowadzenia piłki do gry,

– piłka jest w grze, gdy wyrzucona bezpośrednio opuści pole karne.

Rzut z rogu – Bramka może być zdobyta bezpośrednio z rzutu z rogu.

Rzut wolny pośredni przyznaje się drużynie przeciwnej, gdy rzut z rogu nie zostanie wykonany w ciągu 4 sekund od chwili prawidłowego ustawienia piłki w miejscu wykonania rzutu z rogu.

 

O sprawach nieujętych w powyższym regulaminie decyduje Organizator.

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732