Do mistrzostw PNH w Limanowej pozostało:

Święty Jan Bosco miał zasadę trzech „S”: sapientia czyli mądrość, świętość i sport. W myśl tej zasady, co roku odbywają się w naszej diecezji Mistrzostwa LSO w Piłce Nożnej Halowej.

Pierwsze takie zawody odbyły się w 2007 roku w Brzesku i od tego czasu nieprzerwanie, rok w rok, gromadzi przeszło pięć tysięcy młodych chłopaków podczas rozgrywek na wszystkich szczeblach diecezji, a popularność mistrzostw wzrasta. Od roku 2017 postanowiono, aby co kilka lat zmieniać miejsce rozgrywek, by idea Piłki Nożnej Halowej, zdrowej rywalizacji i służby Panu rozpowszechniała się w śród włodarzy miast i mieszkańców całej diecezji.

Rozgrywki prowadzone są w trzech kategoriach wiekowych:

  • ministranci
  • lektorzy młodsi
  • lektorzy starsi

Mistrzostwa są rozgrywane w kilku etapach. Pierwszym etapem są rozgrywki dekanalne. W każdym dekanacie ministranci oraz lektorzy młodsi i starsi rozgrywają Turniej Piłki Nożnej Halowej. Z każdego dekanatu zwycięska drużyna z każdej kategorii przechodzi do następnego etapu – rejonowego. Rozgrywki w 11 rejonach diecezji są eliminacjami do etapu diecezjalnego. Drużyny, które zajęły 1 miejsce z każdej kategorii w rozgrywkach diecezjalnych, awansują do Mistrzostw Polski LSO w Piłce Nożnej Halowej.

Rozgrywki mają przede wszystkim służyć rozwojowi młodych ludzi. Rywalizacja uczy wygrywać w imię zasad fair play, ale pomaga też doświadczyć przegranej – uczy pokory. Jak mówił św. Jan Bosco: „puste boisko to żywy diabeł, zaś pełne boisko to martwy diabeł”. Mistrzostwa są więc jednym ze sposobów niesienia Ewangelii innym, poprzez ruch i sport. W czasie rozgrywek doskonale zobaczyć można jedność i wspólnotę Liturgicznej Służby Ołtarza. Ukazuje się więź, łącząca razem wielu młodych chłopców z Bogiem. Sport i ruch jest niezbędny nie tylko w rozwoju fizycznym ale i psychicznym, dlatego rozgrywki są bardzo ważną częścią dla rozwoju duchownego młodych ludzi.

Najbliższe rozgrywki

 


Za organizację rozgrywek na szczeblu dekanalnym oraz rejonowym odpowiadają wyznaczeni księża. 

 

WYKAZ KSIĘŻY

Od listopada 2017 obowiązuje nowe przyporządkowanie dekanatów do rejonów

(jak w duszpasterstwie młodzieży).

przyporządkowanie dekanatów do rejonów jak w duszpasterstwie młodzieży

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732