Szanowni Kursanci!

Informujemy, że zgodnie z zasadmi Diecezjalnej Szkoły Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego, z dniem wczorajszym, 30 czerwca 2019 r. zakończył się okres poprawkowy i uzupełniający. Tym samym lista ceremoniarzy została zamknięta.

Równocześnie zgodnie z zasadami Szkoły, kandydaci który nie zgłosili się do wyznaczonych animatorów w podanym terminie i dalej znajdują się na liście braków, nie mają możliwości poprawy i uzpełnienia brakujących zaliczeń. Tym samym skutkuje to nieukończeniem przez takie osoby Kursu.

Serdecznie gratulujemy nowym Ceremoniarzom i zapraszamy na ostatnią, VI sesję Diecezjalnej Szkoły Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego połączoną z błogosławieństwem nowych Ceremoniarzy. Odbędzie się ona w dniach 13 - 14 września 2019 r., w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.

Kalendarium

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732