Prezentujemy poniżej listę uczestników, którzy ukończyli Kurs Ceremoniarza w roku duszpasterskim 2021/22! Na tej liście znajdują się osoby, które zaliczyły wszystkie egzaminy i zadania, spełniły warunek 80% obecności oraz nie mają wszelkich innych zaległości. Serdecznie gratulujemy!

Absolwentów zapraszamy serdecznie 10 września 2022 r. (dokładną godzinę podamy później) do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie bp Andrzej Jeż udzieli błogosławieństwa nowym ceremoniarzom!

 

UWAGA!

Jeśli nie ma Cię na liście absolwentów, oznacza to, że prawdopodobnie został Ci do zaliczenia jeszcze jakiś egzamin. Listę braków i sposób nadrabiania zaległości znajdziesz w drugim artykule - Lista zaleglości. Jeśli nie ma Cię na żadnej z dwóch list, prosimy o kontakt z animatorem.

 LISTA ZALEGŁOŚCI

 

ABSOLWENCI KURSU CEREMONIARZA 2021/22

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732