Kurs Ceremoniarza 2023/24 wystartował. Za nami już I sesja dla obu grup. Poniżej prezentujemy potrzebne informacje przed II sesją Kursu Ceremoniarza.

 

Logo20LSO 1

 

Na II sesji odbędą się egzaminy:

 • Pisemny egzamin z Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego,
 • ustny egzamin z praktyki i teorii poruszonej na I sesji (postawy i gesty, ministrant światła),
 • egzamin ustny ze stopni KDSL,
 • egzamin ustny ze struktury Mszy św.

Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest napisanie i zaliczenie w wyznaczonym terminie zadania pisemnego, którym było napisanie konspektu zbiórki ministranckiej. Zadania należy przesyłać za pomocą internetowej bazy Kursant.

Dodatkowo przypominamy o zadaniach do parafii, do których należało przeprowadzenie zbiórki z ministrantami (ksiądz opiekun parafialny LSO potwierdza wykonanie zadania wpisem do indeksu).

Materiały na egzaminy można znaleźć na naszej stronie, w zakładce ,,Pytania z sesji - materiały": PYTANIA Z SESJI - MATERIAŁY.

Pliki, które zawierają materiały na egzaminy po I sesji:

 • 01a. Struktura Mszy św. - pytania,
 • OWMR_smartfony,
 • OWMR_papier_A4,
 • 02. Pytania_do_OWMR,
 • 01. Pytania_po_I_sesji.

II sesja Kursu Ceremoniarza odbędzie się w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach. Przyjazd na godz. 17:00 (zakwaterowanie), powrót w niedzielę po śniadaniu (ok. 9:00). Koszt uczestnictwa: 150 zł od osoby.

Zabieramy ze sobą:

 • albę i cingulum,
 • obuwie zmienne,
 • Pismo św.,
 • różaniec,
 • instrumenty muzyczne,
 • zeszyt i długopis.

Na II sesji kursu odbędzie się nabożeństwo za zmarłych. Prosimy przygotować wypominki, w których będziemy polecać naszych bliskich zmarłych.

W przypadku, gdy ktoś po raz pierwszy pojawi się na Kursie na II sesji, przypominany o zabraniu ze sobą karty uczestnika i zgody rodziców.

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732