Z życia Kościoła

chrystus przemieniony6 sierpnia obchodzimy w Kościele święto Przemienienia Pańskiego. Przeżywamy je na pamiątkę wydarzenia, opisaniego przez trzech z Ewangelistów: Mateusza, Marka i Łukasza. Kilka dni po zapowiedzeniu Swej Męki i Zmartwychwstania, Chrystus zabrał ze sobą na górę Piotra, Jakuba i Jana. Tam dokonao się przemienienie – Pan Jezus modlił się, Jego twarz stała się promieniejąca, a odzienie lśniąco białe. Wtedy uczniom ukazali się Mojżesz i Eliasz, a Jezus rozmawiał z nimi. Święty Piotr zaproponował rozłożenie dla nich trzech namiotów, a z obłoków rozszedł się głos Boga Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!”. Słysząc to, uczniowie ze strachem padli na twarze, po czym Chrystus rzekł do nich: „Nie lękajcie się.”

Ewangelie wspominają o wysokiej górze, na której przemienienie miało miejsce, żadna relacja nie wspomina jednak o nazwie tej góry. W tradycji chrześcijańskiej zachowało się, iż góra ta to Tabor, ponieważ była ona wspominana w Starym Testamencie. Wymieniał ją prorok Samuel, mówili o niej także Jeremiasz, Ozeasz oraz autorzy Księgi Psalmów.

W czasie przemienienia, Chrystus okazał się tym, kim jest w swojej naturze i istocie – Synem Bożym. Przemienienie pozwoliło Apostołom zrozumieć, jak mizerne i niepełne są ich wyobrażenia o Bogu. Jezus przemienił się na oczach uczniów, aby w dniach próby ich wiara nie zachwiała się, lecz umocniona tym wydarzeniem, mogła oprzeć się przeciwnościom.

Dla naszej diecezji, Przemienienie Pańskie to wielkie święto wiary. Kult Chrystusa Przemienionego to nieodłączna część wiary większości diecezjan. Szczególnym miejscem kultu jest Bazylika Mniejsza św. Małgorzaty w Nowym Sączu, w której od wielu stuleci znajduje się obraz Chrystusa Przemienionego, słynący licznymi łaskami. O kulcie wizerunku Chrystusa świadczą liczne wota i historyczne wzmianki o potęgującym się ruchu pielgrzymkowym.

Dzisiejszy dzień to dobra okazja, aby na nowo odkrywać oblicze naszego Pana, Jezusa Chrystusa i tak jak Apostołowie utwierdzić się w tym, że jest prawdziwie Synem Bożym.

źródła: brewiarz.pl, pch24.pl, bazylika.org.pl

ACh

sw benedykt11 lipca przypada w Liturgii święto św. Benedykta, opata i patrona Europy. Jego imię, które po łacinie brzmi Benedictus, znaczy Błogosławiony. Jest jednym z ojców Kościoła, uważanym za duchowego ojca wszystkich mnichów Zachodu.

Św. Benedykt z Nursji urodził się około 480 roku w Nursji we Włoszech jako brat bliźniak św. Scholastyki. Ojciec posłał Benedykta do Rzymu, aby tam pobierał nauki, lecz święty przerwał naukę by prowadzić pustelnicze życie w Affile.

Kilka lat później, przeniósł się w góry nieopodal miejscowości Subdiaco. W pewnym momencie zaczęli się gromadzić wokół niego uczniowie, a sam Benedykt założył w okolicy 12 klasztorów. Następnie przeniósł się w ruiny niewielkiej, opuszczonej fortecy na wzgórzu Monte Cassino i w tym miejscu założył opactwo w roku 529. Wspomniana już wcześniej siostra świętego Benedykta - św. Scholastyka - założyła w pobliżu Monte Cassino gałąź żeńską zakonu benedyktynów.

Św. Benedykt jest twórcą Reguły, która stała się podstawą monastycznego życia na Zachodzie. Zaleca w niej roztropność oraz umiar w modlitwie, pracy i wypoczynku. Ukazuje także drogę do doskonałości religijnej poprzez panowanie nad sobą, jak również posłuszeństwo i pokorę. Reguła wywarła wielki wpływ na całe życie klasztorne Europy Zachodniej.

Dewizą świętego było "Ora et labora" - módl się i pracuj. Ze szczególną pieczołowitością strzegł kultu liturgicznego, co pozostało do dni obecnych pięknym dziedzictwem zakonu. Był niesamowitym człowiekiem, posiadał zdolność przepowiadania przeszłości - przepowiedział najazd Longobardów na Monte Cassino.

Św. Benedykt zmarł 21 marca 547 roku, kilka tygodni po śmierci swojej siostry. Pochowano ich razem we wspólnym grobie na Monte Cassino. Kiedy Longobardowie zniszczyli klasztor w roku 587, mnisi benedyktyńscy przenieśli relikwie świętych do Francji, szczątki św. Scholastyki umieścili w Le Mans, a św. Benedykta we Fleur.

Zakon Benedyktynów, którego patronem jest wspominany dziś święty, dotarł również do Polski. Stało się to za sprawą św. Wojciecha, gdyż wraz z nim przybyli z Czech. Założyli wiele klasztorów, a najbardziej znanym opactwem w Polsce jest Tyniec.

W ikonografii św. Benedykt przedstawiany jest w habicie benedyktyńskim, w kukulli, z krzyżem w dłoni. Jego atrybutami są anioł, bicz, hostia, kielich z wężem, księga reguły w ręce, pastorał  i infuła u nóg z napisem "Ausculta fili" - "Synu, bądź posłuszny".

źródła: brewiarz.pl, pinterest.com

ACh

W ubiegłą sobotę, na stadionie PGE Narodowy w Warszawie, już po raz kolejny odbyły się popularne rekolekcje "Jezus na stadionie". Zgromadzonych 35 tys. wiernych uwielbiało Boga w myśl przewodniego hasła spotkania, które brzmiało: "Szczęśliwy naród, który wielbi Boga".

Jezusnastadionie

Rekolekcje poprowadził znany na całym świecie ugandyjski charyzmatyk o. John Bashobora. Wśród zaproszonych gości znalazł się również Marcin Zieliński - lider Wspólnoty Uwielbienia "Głos Pana" ze Skierniewic, który wygłosił dwie konferencje oraz posługiwał modlitwą o uzdrowienie. Organizatorem spotkania "Jezus na stadionie" była diecezja warszawsko - praska na czele z arcybiskupem Henrykiem Hoserem. 

Link do galerii zdjęć z wydarzenia: https://pl.aleteia.org/2017/07/01/jezus-na-stadionie-obszerna-galeria-zdjec/

AO

"Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego". Takimi słowami rozpoczyna się refren oficjalnego hymnu ŚDM w Panamie, które zaplanowano na 2019 rok. Hymn został zaprezentowany w poniedziałek, podczas spotkania modlitewnego "Chleb i Wino". "To będą piękne dni młodzieży. Młodzi mają wiele talentów, trzeba dać im okazję do ich rozwijania!" - mówił do zgromadzonych arcybiskup Panamy José Domingo Ulloa Mendieta.

ŚDM Panama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hymn "Niech mi się stanie według słowa Twego" skomponował Abdiel Jiménez, panamski katechista i kantor z parafii San Miguelito, absolwent Wydziału Nauk Religijnych Uniwersytetu Santa Maria de la Antigua. Wspólnie z największymi producentami muzycznymi w kraju zaaranżował utwór, który wyróżnił się wśród 56. innych propozycji. Wyboru dokonała specjalna komisja wraz z watykańską Dykasterią ds. Świeckich, Rodziny i Życia. 

Hymn ŚDM, jako główna pieśń największego zgromadzenia młodych na świecie, ma być modlitwą oraz wyrazem całkowitego oddania się woli bożej. Wzorowany na słowach Pisma Świętego utwór, zachęca nas byśmy idąc za przykładem Maryi, przyjęli słowo Pana i głosili je na codzień w naszych środowiskach.  

Link do oficjalnego hymnu ŚDM Panama 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=lN6nErqWPuk

źródło: aleteia.pl
AO

Mszal

Zakualizowaliśmy kalendarz dla diecezji polskich znajdujący się na naszej stronie. Kalendarz jest teraz w pełni aktualny oraz zostały uzupełnione braki i poprawione błędy.

Aktualny kalendarz dla diecezji polskich znajduje się na naszej stronie pod linkiem: LINK

Obchodzimy dziś w Kościele na świecie wielką uroczystość – wspominamy w Liturgii Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem, aby podkreślić, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, tam też oddali dla Chrystusa życie i w tym mieście znajdują się również ich sanktuaria oraz relikwie. Za wspominaniem w jeden dzień śś. Piotra i Pawła zaważyła również opinia, która urzymywała się przez wieki, iż obaj ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że święta liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, czy jak ktoś inny powie: w dniu narodzin dla życia wiecznego, nazywanym z łaciny dies natalis.piotr pawel

Dzisiejszy dzień to uczczenie dwóch wielkich świętych, nazywanych Książętami Apostołów, z których jednemu dana jest najwyższa władza w Kościele, a drugiemu łaska i posłannictwo głoszenia Ewangelii między poganami.

Święty Piotr był synem Jony, a bratem Andrzeja. Pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Genezaret. Do około 31 roku był rybakiem w Kafarnaum, a następnie uczniem i Apostołem Jezusa. Losy Piotra opisują Ewangelie oraz Dzieje Apostolskie. Był jednym z najbardziej zaufanych uczniów Chrystusa, przez to również wyróżnionym: wraz z Janem i Jakubem towarzyszyli Mistrzowi podczas Przemienienia na górze Tabor, a we wszystkich katalogach Apostołów wymieniany jest na pierwszym miejscu. Szymon Piotr jako pierwszy uznał Jezusa za Mesjasza. Mimo tego, iż wyparł się Chrystusa trzykrotnie, jak mu to przepowiedział, po swym Zmartwychwstaniu powierzył Piotrowi zwierzchnictwo nad Kościołem : „Paś owce Moje”. Piotr stał się więc pierwszym papieżem. Poniósł męczeńską śmierć w Rzymie przez ukrzyżowanie głową w dół, ponieważ mówił, iż nie jest godzien umrzeć jak Chrystus. Imię Piotr w wielu językach tłumaczy się jako skała, kamień. Przypisuje się mu autorstwo dwóch listów wchodzących do Nowego Testamentu. W ikonografii przedstawiany jest z kluczami, jako ten, który ma klucze do Królestwa Niebieskiego, ale również z atrybutami władzy papieskiej, rybą, sieciami.

Święty Paweł pochodził z Tarsu i początkowo prześladował chrześcijan, lecz pod wpływem wydarzenia w drodze do Damaszku nawrócił się i przyjął chrzest oraz rozpoczął nową erę swego życia: głoszenia Chrystusa. Paweł odbył trzy podróże misyjne. W czasie pierwszej odwiedził Cypr oraz Azję Mniejszą, w czasie drugiej Azję Mniejszą, Macedonię i Grecję, a w czasie trzeciej podróży, jego działalność skupiała się wokół Efezu. Wyruszył do Rzymu jesienią 60 roku. Przebywał tam w areszcie domowym do 63 roku. Później został uwolniony i kontynuował działalność misyjną. Św. Paweł został uwięziony w czasie prześladowania chrześcijan rozpętanego po pożarze Rzymu. Został skazany na śmierć i oddał życie za wiarę poprzez ścięcie w 64 lub 67 roku. Przypisuje się mu autorstwo 13 listów wchodzących w skład Nowego Testamentu. Podstawowym źródłem informacji o Apostole Pogan są Dzieje Apostolskie i oczywiście jego listy. W ikonografii przedstawia się go dzierżącego w ręce miecz.

Apostołowie Piotr i Paweł zostali wyróżnieni w jeszcze jeden sposób – ilekroć kapłan odmawia Pierwszą Modlitwę Eucharystyczną, czyli Kanon Rzymski, a dokładniej Wspomnienie Świętych, wymienia ich jako pierwszych wśród Apostołów i Męczenników.

sw piotr figura

Figura św. Piotra, znajdująca się na Watykanie, jest w dniu dzisiejszym tradycyjnie ubrana w szaty pontyfikalne, aby uczcić pierwszego papieża.

W dniu dzisiejszym można zyskać odpust zupełny za używanie ze czcią jednego z przedmiotów pobożności pobłogosławionego przez papieża lub biskupa, dodając Skład apostolski lub Wyznanie wiary nicejsko-konstantynopolitańskie, recytowane w czasie Mszy Świętej. Odpust można uzyskać również za nawiedzenie kościoła katedralnego lub jednej z bazylik mniejszych i pobożne odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę

źródła: brewiarz.pl, wikimedia.org, Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej

ACh

Dziś, 21 czerwca obchodzimy w Kościele wspomnienie św. Alojzego Gonzagi - jednego z patronów LSO. gonzaga

Alojzy urodził się 9 marca 1568 r. Ojciec pragnął by jego syn został sławnym rycerzem, jednak losy Alojzego potoczyły się zupełnie inaczej. Przeżył nawrócenie w bardzo młodym wieku oraz ćwiczył swoją duchowość przez wiele lat. W roku 1585 wstąpił do nowicjatu jezuitów. 

Alojzy poświęcił się pomocy chorym na dżumę. Z tego też powodu zmarł bardzo wcześnie - jako kleryk, bez święceń kapłańskich. 

Więcej o św. Alojzym poczytacie na naszej stronie: LINK

 

Boże, Twórco i Pomnożycielu darów niebiańskich,
Ty zesłałeś Świętemu Alojzemu łaskę niewinności 
i natchnąłeś go duchem pokuty.
Spraw przez jego zasługi, 
abyśmy mogli naśladować jego pokorę. Amen.

 

 

MG

Biskup diecezjalny Andrzej Jeż obchodzi 5. rocznicę objęcia diecezji tarnowskiej. 12 maja 2012 r. decyzją papieża Benedykta XVI został następcą bp Wiktora Skworca, który otrzymał wówczas nominację na arcybiskupa metropolitę katowickiego. 

Bp Andrzej Jeż pochodzi z Limanowej. Tam też ukończył Liceum Ogólnokształcące i zdał egzamin dojrzałości. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie,
a święceń prezbiteratu udzielił mu abp Jerzy Ablewicz. W latach 1993-1995 pobierał nauki w zakresie homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, które ukończył ze stopniem licencjata. Przebywał również na rocznym stypendium na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, a w 2002 r. obronił pracę doktorską
z zakresu teologii dogmatycznej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 

Jako wikariusz bp Andrzej Jeż pracował w parafii Krościenko nad Dunajcem oraz w Wierzchosławicach. Był także proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnowie oraz w bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Był także ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. 

W 2009 r. papież Benedtykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej ze stolicą tytularną Tigillava. Biskupem diecezjalnym jest od 15 czerwca 2012 r. kiedy to odbył się jego ingres do bazyliki katedralnej w Tarnowie. 

AO
źródło: wikipedia.pl

bp Jez