duch swiety

Zostały już ustalone terminy bierzmowania na rok 2017 w naszej diecezji. Szafarzami sakramentu będą ks. bp Władysław Bobowski, ks. bp Leszek Leszkiewicz oraz ks. bp Stanisław Salaterski.

Bierzmowanie to sakrament, przez który otrzymuje się dar samego Ducha Świętego. Poprzez sakrament bierzmowania ochrzeczeni doskonalej łączą się z Kościołem i stają się prawdziwymi świadkami Jezusa. Przyjęcie sakramentu to również obowiązek. Zobowiązuje on do szerzenia wiary na każdy sposób, bronienia jej oraz życia w wierze i miłości. 

Poprzez nałożenie rąk na czoło i namaszeczenie krzyżmem bierzmowany otrzymuje wtedy dar sakramentu, którym jest Duch Święty. Daje on moc do bycia świadkiem Jezusa, siłę do niesienia Chrystusa pośród innych ludzi, oraz różnorakie dary, które wspierają w każdej chwili i potrzebie. 

Z początku, bierzmowania udzielano bezpośrednio po chrzcie, zarówno dorosłym jak i dzieciom. Taka praktyka utrzymała się w kościele wschodnim do dziś. W kościele łacińskim, to Konferencja Episkopatu, upoważniona przez Stolicę Apostolską, ustala wiek odpowiedni do przyjęcia sakramentu bierzowania. W 1975 r. Konferencja Episkopatu Polski wydała instrukcje, według której, sakramentu powinno udzielać młodzieży w wieku 14-15 lat. 

Do sakramentu bierzmowania należy się przygotować. Okres przygotowania do przyjęcia bierzmowania trwa trzy lata. Jest to ważny proces. Sakrament ten daje samego Ducha Świętego i pozwala w pełni na przyjęcie pozostałych sakramentów, między innymi sakramentu kapłaństwa czy małżeństwa. Przygotowanie do bierzmowania obejmuje katechezy, mąjce na celu zgłębienie u kandydata wiedzy religijnej; spotkania modlitewne oraz uczesnitnictwo w nabożeństwach, pierwszych piątkach miesiąca, czy specjalnych Mszach dla kandydatów. Dają one kandydatowi możliwość do wtajemniczenia się w misterium Eucharystii oraz mają służyć dobru duchowemu kadydatów. 

W trakcie udzielania sakramentu bierzmowania, ważną rolę odgrywają ceremoniarze. Szafarzem bierzmowania jest biskup. W czasie Mszy z jego udziałem, przydaje się wiedza, pomagająca na sprawny przebieg liturgii. Ceremoniarze są odpowiednio przeszkoleni do posługi w Mszy celebrowanej przez biskupa. Potrzebna jest wtedy znajomość przebiegu Mszy z udzielaniem sakramentu, oraz znajomość posługi przy biskupie. Biskup w trakcie Mszy kilkakrotnie zakłada lub ściąga mitrę oraz używa pastorału lub go odkłada. Litugia jest wtedy w uroczystej oprawie, dlatego powinna być obecna osoba odpowiedzialna za asystę i sprawny jej przebieg. Ceremoniarz jest wtedy bardzo przydatny, gdyż wie on, w którym momencie Mszy należy od biskupa odebrać te atrybuty. Sakramentu bierzmowania udziela się najczęściej większej liczbie kandydatów. Jest wtedy potrzebna odpowiedzialna, obrotna osoba, znająca się na tym co robi - ceremoniarz. 

Terminy bierzmowań na rok 2017: LINK

 

 MG