Św. brat Albert i bł. Honorat Koźmiński - tych dwóch wybitnych świętych, a zarazem Polaków żyjących na przełomie XIX i XX w., zostało ustanowionych patronami roku 2017 r. Decyzja ta została podjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w uchwale z dnia 22 czerwca 2016 r.

sw brat albertobraz: wikimedia.orgŚwięty Adam Chmielowski już jako młodzieniec służył swojej Ojczyźnie - wziął udział w powstaniu styczniowym. W czasie walk został ciężko ranny, przez co konieczna była amputacja nogi. W 1864 r. podjął studia malarskie w Paryżu, a potem kontynuował je w Warszawie, Gandawie i Monachium. Do kraju powrócił dopiero w 1874 r. W jego dziełach coraz częściej pojawiała się tematyka religijna. W latach 80-tych powstał jego najsłynniejszy obraz: „Ecce Homo”. Na początku wstąpił do zakonu jezuitów, lecz po pół roku opuścił nowicjat. Związał się z tercjarzami św. Franciszka i w 1887 r. złożył śluby zakonne przyjmując imię Albert. Działał w Krakowie przede wszystkim zajmując się biednymi i bezdomnymi. Kwestował na rzecz ubogich, a miejskie ogrzewalnie przemieniał w przytuliska dla bezdomnych. W miarę oddawania się swojej posłudze rezygnował z malarstwa. Zakładał domy dla sierot, starców czy nieuleczalnie chorych. Swoją służbę na rzecz bezdomnych i nędzarzy uważał za formę kultu Męki Pańskiej. W tym roku mija już 130. rocznica przyjęcia habitu przez św. Alberta.

bl honorat kozminskiobraz: mtrojnar.rzeszow.opoka.org.plBłogosławiony Honorat Koźmiński był jednym z kapucyńskich zakonników. Początkowo chciał zostać architektem, podjął nawet w tym kierunku studia w Warszawie. Pewnego dnia został posądzony o spisek przeciwko carowi Rosji i wtrącony do najcięższego Warszawskiego więzienia - Cytadeli. Przez panujące tam warunki zwątpił w istnienie Boga. Jednocześnie to tam w pewnym momencie doznał ogromnej łaski i na nowo odkrył Boga. Wkrótce okazało się, że jest niewinny. Był już jednak całkowicie innym człowiekiem - porzucił studia i zaczął myśleć o życiu zakonnym. Wreszcie wstąpił do zakonu kapucynów, gdzie okazał się być wspaniałym spowiednikiem, duszpasterzem oraz kaznodzieją. Jego beatyfikacji dokonał papież Jan Paweł II, 16 października 1988 r., a więc w 10. rocznicę swojego pontyfikatu. W 2016 r. obchodziliśmy 100. rocznicę jego śmierci.

Sejm RP zdecydował się ustanowić rok 2017 właśnie rokiem Świętego Brata Alberta oraz błogosławionego Honorata Koźmińskiego, aby podkreślić ich ogromne zasługi dla działaności niepodległościowej, pracy społecznej oraz artystycznej.

Ufni w Bożą Opatrzność, zawierzajmy jej losy Ojczyzny i codzienne sprawy każdego z nas, czerpiąc siłę i natchnienie z przykładu życia i służby patronów rozpoczętego roku.

ACh