Obchodzimy dzisiaj liturgiczne wspomnienie świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, których w 1980r. Papież Jan Paweł II ogłosił – obok św. Benedykta - współpatronami Europy. 

Święty Metody urodził się między 815 a 820 rokiem. Na chrzcie otrzymał on imię Michał, które zmienił wstępując do zakonu. Już w młodości posiadał wybitne uzdolnienia prawnicze, dlatego postanowił rozpocząć karierę urzędniczą. Szybko został archontem – zarządcą cesarskim w jednej ze słowiańskich prowincji. Z czasem zrezygnował z urzędu i wstąpił do klasztoru w Bitynii, gdzie szybko został przełożonym. 

cyryl metodyźródło:drogaikony.org.plŚwięty Cyryl urodził się w 826 roku w Tesalonikach. Jego właściwe imię to Konstanty. Po studiach w Konstantynopolu został bibliotekarzem przy kościele Hagia Sophia. Z czasem odsuwał się na ubocze, podejmując w szkole cesarskiej wykłady z filozofii. W 855 r. udał się do klasztoru w Bitynii, gdzie przebywał jego starszy brat.

cyryl metody matejkiŚwięci Cyryl i Metody na obrazie Jana MatejkiNajpierw na żądanie cesarza obaj wyruszyli do kraju Chazarów, aby pomóc rozwiązać spory religijne miedzy chrześcijanami, Żydami i Saracenami. Co ciekawe, Cyryl przygotowując się do tej misji nauczył się języka hebrajskiego i syryjskiego. Potem decyzją patriarchy – św. Ignacego, udali się do Bułgarii, gdzie pracowali przez 5 lat. Następnie książę Rościsław zwrócił się do nich z prośbą o rozpoczęcie misji chrystianizacyjnej na Morawach. Tam wprowadzili do liturgii język słowiański, pisany alfabetem greckim. Po przekształceniach dokonanych przez jednego z uczniów św. Metodego, pismo to nazwano cyrylicą. Św. Cyryl zasłynął także z przetłumaczenia Pisma Świętego na język starocerkiewno-słowiański. Początkowo święci za swoje działania byli prześladowani, jednak po wyborze na papieża Hadriana II sytuacja uległa polepszeniu. Ich uczniom zostały udzielone święcenia kapłańskie, a ich słowiańskie księgi rozpowszechniane. 

Pod koniec życia Cyryl wstąpił do jednego z greckich zakonów, gdzie zmarł 14 lutego 869 r. Po jego śmierci Hadrian II konsekrował Metodego na arcybiskupa Moraw i Panonii oraz dal mu uprawnienia legata. Kontynuował swoje misyjne dzieło, nawet podczas narastających napięć między Rzymem a Konstantynopolem oraz papieżem a władcami świeckimi. Zmarł dopiero 6 kwietnia 885 r. 

Obecnie ich językiem w liturgii posługuje się kilkadziesiąt milionów prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci zostali nazwali apostołami Słowian. W czerwcu 1985 roku, Papież Jan Paweł II ogłosił swoją czwartą encyklikę, która nosiła właśnie tytuł Slavorum apostoli – Apostołowie Słowian.

źródło: brewiarz.pl

JU