Przedpoście to w języku łacińskim Tempus Septuagesimae. Dosłowne tłumaczenie tych słów to czas siedzemdziesiątnicy. Dla społeczności posługujących się kalendarzem liturgicznym z przed reformy Pawła VI ten okres liturgiczny wciąż jest obowiązujący. Po reformie, został on zniesiony.

Pierwsze wzmianki o tym okresie pochodzą z V w. w VI w. zatwierdził go papież św. Grzegorz Wielki. Wprowadzono go, aby uzupełnić 40 dni wielkiego postu, brakujących po odliczeniu sobót i niedziel tego okresu. W czasie Przedpościa obowiązywał dawniej złagodzony post. Przygotowywał on wiernych do rozpoczynającego się 40 dni przed Niedzielą wielkanocną wielkiego postu.

via veritas vitaPrzedpoście rozpoczyna się od Niedzieli siedemdziesiątnicy, trwa przez Niedzielę sześćdziesiątnicy i Niedzielę pięćdziesiątnicy, aż do Środy popielcowej. W nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w niedziele te obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Czytania i ewangelie rozprawiają o zgubnych dla ludzkości skutkach grzechu oraz zbawiennej drodze, jaką wskazuje nam Jezus Chrystus. Wtedy też, opuszcza się śpiew Gloria oraz aklamację Alleluja, którą zastępuje się samym Traktusem (psalmem). Z opuszczeniem w tych dniach wspomnianej aklamacji wiąże się prawie wygasła już tradycja obrzędu "pogrzebu Alleluja". Dzień przed siedemdziesiątnicą, zakopywano przy kościelnym murze papirus lub tablicę z napisanym na nim słowem Alleluja, po to, aby wykopać go dopiero w Wielką Sobotę. 

Według kalendarza liturgicznego z przed reformy, Przedpoście rozpoczyna się w tym roku w niedzielę wypadającą 12 lutego. W zwyczajnej formie rytu rzymskiego trwa zaś wtedy okres zwykły, a fioletowy kolor szat kapłana zobaczymy (poza mszami żałobnymi) dopiero w Środę popielcową, 1 marca.

Tekst na podstawie: "Mszał niedzielny i świąteczny" Kraków, 1936

ACh