sw jozef jezusCo roku, 19 marca Kościół obchodzi uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Tegoroczny obchód został jednak wyznaczony na kolejny dzień, 20 marca. Ma to związek z tym, że we właściwy dzień wspominania św. Józefa  w liturgii, wypadła niedziela Wielkiego Postu. Zgodnie z „Tabelą pierwszeństwa dni liturgicznych”, uroczystość św. Józefa musiała ustąpić III niedzieli Wielkiego Postu.

Jak wszyscy wiemy, św. Józef pochodził z domu i rodu Dawida. Wspominają to ewangeliści św. sw jozef ikonaMateusz i św. Łukasz. Został wybrany przez Boga na głowę Rodziny z Nazaretu. Mimo jego wysokiego pochodzenia, nie posiadał majątku. Zarabiał na życie jako stolarz i cieśla. Chociaż Maryja porodziła Jezusa dziewiczo, to św. Józef jest uważany za ojca Chrystusa. Był Jego ojcem według prawa żydowskiego i również ojcem nazywają go Ewangelie.

Imię św. Józefa wymienione jest w Ewangeliach 14 razy. Ostatni raz pojawia się on na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy. Święty Józef jest przedstwaiany w ikonografii jako starzec. Jego największymi czcicielami byli Św. Teresa z Avila i Św. Jan Bosko. Warto również wspomnieć, że św. Jan XXIII, papież, wprowadził za swojego pontyfikatu imię św. Józefa do Kanonu Rzymskiego, a decyzją Benedykta XVI (już za pontyfikatu papieża Franciszka) również wprowadzono je do pozostałych modlitw eucharystycznych.

W ikonografii św. Józef przedstawiany jest najczęściej z Dzieciątkiem Jezus na rękach, z lilią w dłoni, czasem również z narzędziami ciesielskimi. Jest patronem rodzin, ojców, robotników, stolarzy i gospodarzy.

źródła: brewiarz.pl, cbcpnews.com, wikimedia.org