niedziela palmowa

Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Palmową, zwaną także Niedzielą Męki Pańskiej, bądź Niedzielą Kwietnią. Jest to dzień, w którym w liturgii wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu.

W XI w. wprowadzono wszystkim dobrze znany zwyczaj święcenia palm. Jest to nawiązanie do witających Jezusa tłumów, które rzucały mu na drogę płasze oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu!”. Te same słowa będziemy mogli usłyszeć w dzisiejszej antyfonie.

Poświęcone w Niedziele Palmową palmy przechowuje się cały rok, aby w następnym roku przygotować z nich popiół, do posypania naszych głów w Środę Popielcową. Jako, że w Polsce trudno o prawdziwe gałązki palmowe, to zastąpiono je przygotowywaniem ozdobnych i kolorowych palemek, które najczęściej wykonane się z gałęzi wierzbowych z baziami i liśćmi bukszpanu. Przyzdabia się je kolorowymi wstążkami oraz papierowymi lub żywymi kwiatami – jako, że Niedziela Palmowa zwykle wypada w kwietniu, kiedy pokazują się pierwsze kwiaty, to nazywana jest także Niedzielą Kwietnią.

źródło: brewiarz.pl, s.lsodt.pl/obrazniedzielapalmowa

JU