Dzień Wielkiego Piątku ma dwojaką naturę – z jednej strony, to dzień smutku i żałoby, gdyż na drzewie krzyża, umarł Syn Boży. Z drugiej – to dzień radości i zwycięstwa, ponieważ na tym samym drzewie dokonało się zbawienie narodu ludzkiego. Dlatego również, krzyż Chrystusa otaczany jest szczególną czcią w ten dzień.

franciszek ukazanie krzyzaLiturgia Wielkiego Piątku jest szczególna. Nie sprawuje się w ten dzień Mszy Świętej. Sprawuje się za to Liturgię Godzin, oraz Liturgię Męki Pańskiej. W ramach Liturgii Godzin, w wielu parafiach sprawuje się wspólnie z wiernymi oficjum – zwaną czasem „Ciemną Jutrznią”. To Godzina Czytań, połączona z Jutrznią. Swą nazwę zawdzięcza temu, że dawniej odprawiano ją przed wschodem słońca. Na ołtarzu stawiano trójkątny świecznik z 15 świecami, zapalano je i 6 świec ołtarzowych. Po każdym psalmie i kantyku gaszono jedną ze świec. Na końcu pozostawała tylko jedna świeca – tzw. świeca Chrystusowa. Stopniowe wygaszanie świec ma symbolizować opuszczanie Chrystusa przez uczniów.

prostracja benedyktPrzez cały dzień aż do Liturgii Męki Pańskiej trwa adoracja Najświętszego Sakramentu i rozważanie tajemnic dnia w kaplicy przechowania, Ciemnicy. Liturgia Męki Pańskiej rozpoczyna się bardzo szczególnie. Kapłan, ubrany w szaty barwy czerwonej, pada na ziemię i leży krzyżem, czyli przyjmuje postawę prostracji. Symbolizuje ona szczególne uniżenie się wobec Boga. Wszyscy zgromadzeni trwają w postawie klęczącej i milczeniu. Po tym, w Liturgii Słowa, odczytywane są fragmenty Pisma Świętego – prorok Izajasz zapowiada mękę i śmierć Jezusa, a w Liście do Hebrajczyków usłyszymy, że Chrystus stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają. Szczytem Liturgii Słowa jest odczytanie Męki Pańskiej według św. Jana. W czasie Liturgii Męki Pańskiej odmawia się również szczególną modlitwę powszechną, która ma 10 wezwań. Po modlitwie, następuje uroczyste ukazanie znaku zbawienia – Krzyża. Ze śpiewem „Oto Drzewo Krzyża”, trzykrotnie oddajemy pokłon. Wszyscy wierni adorują Krzyż. Kapłan do ucałowania krzyża, może zdjąć ornat i buty, biskup zdejmuje również insygnia władzy biskupiej. Od momentu odsłonięcia krzyża aż do Wigilii Paschalnej, przed krzyżem należy przyklękać.odsloniecie krzyza benedykt

W Komunii Świętej wierni otrzymują Ciało Pańskie zakonsekrowane podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej. Liturgii Męki Pańskiej przewodniczy tylko jeden kapłan, nie ma koncelebry. Pozostali księża obecni na Liturgii przyjmują Najświętszy Sakrament tak, jak wszyscy wierni, nie mogą udzielić sobie Komunii sami.

Po Komunii Świętej, następuje przeniesienie Ciała Pańskiego do grobu, co jest tradycją typowo polską. Nie znajdziemy czegoś takiego w Rzymie. W Grobie Pańskim wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji, okryty welonem. Wierni będą Go adorować aż do Wigilii Paschalnej.

Warto w dniu Wielkiego Piątku pamiętać o nabożeństwie ku czci Męki Pańskiej – Drodze Krzyżowej. Za udział w niej, można uzyskać odpust zupełny. Odpust zupełny otrzymać może również ten, kto pobożnie uczestniczył będzie w adoracji Krzyża podczas Liturgii Męki Pańskiej lub nawiedzi Najświętszy Sakrament na co najmniej pół godziny w celu adoracji.

źródła: Kalendarz Liturgiczny Diecezji Tarnowskiej, Radio Maryja, Radio Watykańskie 

ACh

 

Kalendarium

2022

10 Wrz

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732