Obchodzimy dzisiaj święto św. Marka Ewangelisty, który według tradycji Kościoła jest autorem najstarszej spośród czterech Ewangelii. Co ciekawe, Marek w księgach Nowego Testamentu występuje pod imieniem Jan – Dzieje Apostolskie wspominają go jako „Jana, zwanego Markiem”

marek ewangelistaźródło: http://s.lsodt.pl/marekNie wiemy zbyt wiele o pochodzeniu św. Marka. Wiadome jest, że jego matka, Maria, była wdową i pochodziła najprawdopodobniej z Cypru. Uważa się, że to ona była właścicielką Wieczernika, gdzie Chrystus spożył z Apostołami ostatnią wieczerzę. Przypuszcza się także, że była jednocześnie właścicielką ogrodu Getsemani na Górze Oliwnej, na co wskazuje umieszczony jedynie w Ewangelii Markowej opis młodzieńca, który zbudzony przez żydowską zgraję, wybiega ze swojego mieszkania w samym tylko prześcieradle. 

Jego największą zasługą jest oczywiście spisanie zwięzłego opisu życia i nauki Pana Jezusa. Tekst tej Ewangelii powstał najprawdopodobniej w latach 50-60. Swoją relację rozpoczyna od chrztu Pana Jezusa i powołania Piotra na Apostoła. 

Swoją Ewangelię spisywał w Rzymie i nie była ona raczej skierowana do Żydów, gdyż często tłumaczy aramejskie słowa i żydowskie zwyczaje. Wspomina też znanych w rzymskiej gminie chrześcijańskiej: Aleksandra i Rufusa. 

Święty Marek jest patronem pisarzy, notariuszy, murarzy, koszykarzy i szklarzy oraz miast takich jak: Bergamo, Wenecja, a nawet państwa Albanii.

źrodło: brewiarz.pl

JU