mb czestochowska diamentowa sukienkaDzisiaj, 3 maja, obchodzimy w Kościele w Polsce uroczystość Najświętszej Maryi Panny - Królowej Polski. Święto to zostało ustanowione na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. W 1920 roku zatwierdził je dla Kościoła w Polsce jako święto II klasy, a dla diecezji częstochowskiej, lwowskiej i przemyskiej jako święto I klasy, papież Benedykt XV, a po reformie liturgicznej, będącej owocem Soboru Watykańskiego II, święto podniesiono do rangi uroczystości.

sluby lwowskie matejkoPobożność maryjna wśród Polaków jest ogromna i sięga początków naszego państwa. Najstarsza polska pieśń religijna, która przez wieki była swoistym hymnem narodowym - "Bogurodzica" jest tego przykładem. W drugiej połowie XVI wieku Grzegorz z Sambora, renesansowy poeta, nazwał Maryję Królową Polski i Polaków. Po zwycięstwie narodu polskiego nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, król Jan Kazimierz w roku 1656 w katedrze we Lwowie złożył śluby i oddał swój naród w opiekę Maryi. W modlitwie, którą rozpoczął słowami "Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico [...]" ogłosił Matkę Bożą szczególną patronką Królestwa Polskiego.

W 1956 roku Episkopat Polski dokonał odnowienia ślubów na Jasnej Górze. W tym wydarzeniu uczestniczyło około miliona wiernych. Kardynał Wyszyński, autor tekstu ślubów jasnogórskich, nie mógł składać ich wspólnie z narodem, lecz musiał zrobić to w odosobnieniu, w klasztorze w Komańczy, gdzie był więziony. 26 sierpnia 2006 roku, w 50. rocznicę ślubów, Józef kard. Glemp odnowił je, również przed obliczem Matki Boskiej Częstochowskiej. Warto również wspomnieć, że papież Jan XXIII ogłosił w 1962 r. Maryję Królową Polski patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu.

Mimo, iż śluby króla Jana Kazimierza zostały zawiązane we Lwowie, Polacy czczą jako swą Królową Matkę Boską z Jasnej Góry. 8 września 1717 roku dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi na Królową Polski. W litanii loretańskiej, która jest rdzeniem każdej majówki, odmawia się wezwanie "Królowo Polski". Zostało ono na stałe wpisane do tejże litanii w 1908 roku, kiedy zezwolił na to papież, św. Pius X.

Szczególna opieka Maryi nad naszym narodem i zakorzeniona w naszych sercach pobożność maryjna oraz miłość ku Matce Bożej i naszej Królowej, to streszczenie dzisiejszego święta. To uroczystość przypominająca wielkie chwile w dziejach narodu polskiego i w dziejach pobożności maryjnej w Polsce.

Obrazy: Matka Boska Częstochowska w sukience brylantowej i koronach papieża Piusa X, Jan Matejko: "Śluby Jana Kazimierza"

Źródła: brewiarz.pl, liturgia.cba.pl, wikimedia.org

ACh