Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Od wieków była ona w Kościele wiązana z tajemnicą Zesłania Ducha Świętego. Jest to czterdziesty dzień po Zmartwychwstaniu, kiedy to Chrystus udając się do Ojca, dał Apostołom czas przygotowania na przyjęcie Pocieszyciela, którego im obiecał. Dni następujące po Wniebowstąpieniu są więc czasem oczekiwania Pięćdziesiątnicy. Zgodnie z Ceremoniałem liturgicznej posługi biskupów dostosowanym do diecezji polskich, pozostawia się w prezbiterium paschał, figurę Chrystusa Zmartwychwstałego oraz czerwoną stułę na krzyżu, które pozostają tam aż do Zesłania Ducha Świętego.


Wniebowstąpienie Jezusa zostało opisane przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich. „Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu” (Dz 1, 9). Obłok był dla Izraelitów symbolem szczególnej obecności Boga. W tej właśnie postaci Pan prowadził ich do ziemi obiecanej oraz ukazał się na Górze Synaj. Jak wiemy z dalszego opisu, wydarzenie to miało miejsce na Górze Oliwnej. Również góry mają w tradycji żydowskiej duże znaczenie. Były obrazem mocy, w której spotyka się niebo z ziemią, świat widzialny z niewidzialnym. Ich niedostępność była znakiem tajemniczości. Jezus, którego męka rozpoczęła się na Górze Oliwnej, w tym samym miejscu rozpoczyna swoją chwałę. Odnosi zwycięstwo, hańbę i cierpienie przemienia w radość i uwielbienie. Ewangelie również odnoszą się do tego wydarzenia, jednak ich opisy są krótkie i niewiele z nich się dowiadujemy.

Wniebowstąpienie jest królewską intronizacją Chrystusa. Jest obietnicą powtórnego przyjścia na końcu czasów. Św. Leon I Wielki mówił: „Po błogosławionym zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego wskrzesiła moc Boża dnia trzeciego jako świątynię rozwaloną, dzisiaj najmilsi, upływa dzień czterdziesty, przeznaczony najświętszym wyrokiem dla naszego pouczenia, aby widokiem zmartwychwstałego ciała umocniła się wiara nasza”.

W Polsce uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzona jest w VII Niedzielę Wielkanocną, zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

AO

źródło: niedziela.pl, brewiarz.pl; obraz Jana Matejki "Wniebowstąpienie" - Wikipedia