W dniach 8-9 czerwca 2017 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbędzie się sympozjum pt. „Liturgia i nowa ewangelizacja”. Jego organizatorami są Instytut Liturgiki i Homiletyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji oraz Instytut dla Życia Kościoła i Wydział Teologii Uniwersytetu Notre Dame w USA.

Głównym celem sympozjum jest spotkanie środowisk liturgistów oraz osób zaangażowanych w dzieło nowej ewangelizacji, aby dokonać namysłu nad ewangelizacyjnym wymiarem liturgii i liturgicznym wymiarem nowej ewangelizacji. Ma on doprowadzić do sformułowania praktycznych wskazówek co do kształtu i ducha celebracji liturgicznych w przestrzeniach nowej ewangelizacji. Główną metodą sympozjum będzie dyskusja nad szczegółowymi zagadnieniami poprzedzona wzajemnym wysłuchaniem prezentowanych stanowisk.

Wśród prelegentów głos zabiorą m.in.: bp Grzegorz Ryś (Przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji), ks. Krzysztof Marcjanowcz (Sekretarz Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji), Timothy P. O’Malley (Dyrektor Centrum Liturgiki Uniwersytetu Notre Dame w USA), Dawid W. Fagerberg (Pracownik Centrum Liturgiki Uniwersytetu Notre Dame w USA), ks. Krzysztof Porosło (pomysłodawca rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans” oraz redaktor portalu „baptysterium.pl”) oraz ks. Bogusław Migut (Dyrektor Instytutu Liturgiki i Homiletyki KUL).

plakat