W ubiegłą sobotę (tj. 27 maja) w katedrze tarnowskiej odbyły się święcenia kapłańskie. Biskup Andrzej Jeż udzielił święceń prezbiteratu 24 diakonom, w tym jednemu z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri. Dla neoprezbiterów było to bez wąpienia niezwykle ważne wydarzenie, do którego przygotowywali się przez 6 lat studiów. W ostatnich miesiącach diakoni odbywali rekolekcje oraz przebywali w domu formacyjnym w Błoniu koło Tarnowa. Wraz z przyjęciem sakramentu kapłaństwa ich formacja seminaryjna dobiegła końca. Od teraz ich zadaniem jest służba Chrystusowi, poprzez posługę w Jego świętym Kościele.

Link do zdjęć z wydarzenia:
http://www.wsd.tarnow.pl/kronika-fotograficzna/category/634-swiecenia-kaplanskie-27-05-2017

AO
źródło:wsd.tarnow.pl 

2017.05.27-02