Biskup diecezjalny Andrzej Jeż obchodzi 5. rocznicę objęcia diecezji tarnowskiej. 12 maja 2012 r. decyzją papieża Benedykta XVI został następcą bp Wiktora Skworca, który otrzymał wówczas nominację na arcybiskupa metropolitę katowickiego. 

Bp Andrzej Jeż pochodzi z Limanowej. Tam też ukończył Liceum Ogólnokształcące i zdał egzamin dojrzałości. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie,
a święceń prezbiteratu udzielił mu abp Jerzy Ablewicz. W latach 1993-1995 pobierał nauki w zakresie homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, które ukończył ze stopniem licencjata. Przebywał również na rocznym stypendium na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, a w 2002 r. obronił pracę doktorską
z zakresu teologii dogmatycznej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 

Jako wikariusz bp Andrzej Jeż pracował w parafii Krościenko nad Dunajcem oraz w Wierzchosławicach. Był także proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnowie oraz w bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Był także ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. 

W 2009 r. papież Benedtykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej ze stolicą tytularną Tigillava. Biskupem diecezjalnym jest od 15 czerwca 2012 r. kiedy to odbył się jego ingres do bazyliki katedralnej w Tarnowie. 

AO
źródło: wikipedia.pl

bp Jez