chrystus przemieniony6 sierpnia obchodzimy w Kościele święto Przemienienia Pańskiego. Przeżywamy je na pamiątkę wydarzenia, opisaniego przez trzech z Ewangelistów: Mateusza, Marka i Łukasza. Kilka dni po zapowiedzeniu Swej Męki i Zmartwychwstania, Chrystus zabrał ze sobą na górę Piotra, Jakuba i Jana. Tam dokonao się przemienienie – Pan Jezus modlił się, Jego twarz stała się promieniejąca, a odzienie lśniąco białe. Wtedy uczniom ukazali się Mojżesz i Eliasz, a Jezus rozmawiał z nimi. Święty Piotr zaproponował rozłożenie dla nich trzech namiotów, a z obłoków rozszedł się głos Boga Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!”. Słysząc to, uczniowie ze strachem padli na twarze, po czym Chrystus rzekł do nich: „Nie lękajcie się.”

Ewangelie wspominają o wysokiej górze, na której przemienienie miało miejsce, żadna relacja nie wspomina jednak o nazwie tej góry. W tradycji chrześcijańskiej zachowało się, iż góra ta to Tabor, ponieważ była ona wspominana w Starym Testamencie. Wymieniał ją prorok Samuel, mówili o niej także Jeremiasz, Ozeasz oraz autorzy Księgi Psalmów.

W czasie przemienienia, Chrystus okazał się tym, kim jest w swojej naturze i istocie – Synem Bożym. Przemienienie pozwoliło Apostołom zrozumieć, jak mizerne i niepełne są ich wyobrażenia o Bogu. Jezus przemienił się na oczach uczniów, aby w dniach próby ich wiara nie zachwiała się, lecz umocniona tym wydarzeniem, mogła oprzeć się przeciwnościom.

Dla naszej diecezji, Przemienienie Pańskie to wielkie święto wiary. Kult Chrystusa Przemienionego to nieodłączna część wiary większości diecezjan. Szczególnym miejscem kultu jest Bazylika Mniejsza św. Małgorzaty w Nowym Sączu, w której od wielu stuleci znajduje się obraz Chrystusa Przemienionego, słynący licznymi łaskami. O kulcie wizerunku Chrystusa świadczą liczne wota i historyczne wzmianki o potęgującym się ruchu pielgrzymkowym.

Dzisiejszy dzień to dobra okazja, aby na nowo odkrywać oblicze naszego Pana, Jezusa Chrystusa i tak jak Apostołowie utwierdzić się w tym, że jest prawdziwie Synem Bożym.

źródła: brewiarz.pl, pch24.pl, bazylika.org.pl

ACh