sw wawrzyniecŚwięty Wawrzyniec to nieustraszony męczennik i bohater w obronie wiary. Według tradycji pochodził z Hiszpanii. Jako młodzieniec przybył do Rzymu, gdzie nienagannym życiem zjednał sobie szacunek i powszechne uznanie. W 257 roku, papież Sykstus II wyświęcił go na jednego z siedmiu diakonów Kościoła rzymskiego i powierzył mu dozór nad majątkiem kościelnym i nad ubogimi.

Również w 257 roku, panujący wtedy w Rzymie cesarz Walerian rozpoczął prześladowania chrześcijan, wydając dekret nakazujący zabić wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów. Rok później, papież, św. Sykstus przed swą męczeńską śmiercią polecił Wawrzyńcowi rozdzielić zgormadzone pieniądze wśród biednych. Namiestnik rzymski, widząc, że św. Wawrzyniec zarządza majątkiem kościelnym, rozkazał wydać mu wszystkie skarby Kościoła. Święty diakon obiecał mu je pokazać, poprosił jednak o kilka dni na ich zgromadzenie. Gdy czas minął, św. Wawrzyniec pokazał namiestnikowi wszystkie „skarby Kościoła”, lecz nie było to ani złoto, ani srebro. Była to jednak cała biedota Rzymu. Święty miał przy tym powiedzieć: „Oto nasze skarby, nasze perły i drogie kamienie”. Tym czynem, Wawrzyniec zaciągnął na siebie wyrok śmierci. Kazano poddać go wyjątkowym torturom. Wawrzyńca rozciągnięto na żelaznych rusztach i przypiekano w ogniu. Tradycja podaje, że diakon zdobył się jeszcze na słowa: „Widzisz, że ciało moje jest przypieczone, odwróć je teraz na drugą stronę!”.

Dramatyczna śmierć, jaką poniósł święty którego dziś czcimy, rozbudziły w Kościele rzymskim niezwykły kult Wawrzyńca. Uznawany jest za jednego z największych męczenników Rzymu. Cesarz Konstantyn Wielki nad grobem świętego wystawił w 330 roku bazylikę. Imię św. Wawrzyńca włączono do Kanonu Mszy Świętej, Pierwszej Modlitwy Eucharystycznej. Pojawia się ono również w litanii do Wszystkich Świętych.

Święty Wawrzyniec jest czczony jako patron ubogich, piekarzy, bibliotekarzy i kucharzy. Święto obchodzone 10 sierpnia jest również świętem diakonatu. Św. Wawrzyniec przedstawiany jest w dalmatyce. Najczęściej trzyma kratę na której był męczony oraz palmę, która jest symbolem męczeństwa. Może też występować z Ewangelią i krzyżem, a także z torebką, w której trzymał pieniądze rozdawane ubogim.

Źródła: brewiarz.org, dziennikparafialny.pl

ACh