sw jan kanty20 października to dzień poświęcony jednemu z polskich świętych. Mowa o świętym Janie z Kęt. Pochodzący z miejscowości oddalonej o około 30 kilometrów od Oświęcimia prezbiter jest czcony w całym Kościele.

Święty Jan urodził się w Kętach 23 lub 24 czerwca 1390 roku. Mając 23 lata udał się do pobliskiego Krakowa na studia, które ukończył w 1418 roku jako magister sztuk. Od 1421 roku przez osiem lat prowadził szkołę klasztorną w Miechowie. Tam głosił kazania i przepisywał rękopisy, co robił przez resztę życia. Po czasie spędzonym w Miechowie św. Jan z Kęt wrócił na Akademię Krakowską, tym razem w roli profesora, obejmując wykłady na wydziale filozoficznym. Równocześnie podjął studia filozoficzne. Przez łączenie bycia wykładowcą i studentem, jego nauka teologii wydłużyła się aż do 13 lat i w 1443 uzyskał tytuł magistra teologii, jednoznaczny z doktoratem. W trakcie nauki, w roku 1439 został proboszczem w Olkuszu oraz kanonikiem i kantorem kapituły św. Floriana w Krakowie, jednak po kilku miesiącach zrzekł się probostwa na rzecz studiów. Od chwili uzyskania tytułu doktora poświęcił się do końca życia wykładom z teologii. Będąc rektorem akademii szerzył pomoc ubogim oraz krzewił kult eucharystyczny i zachęcał do częstej Komunii świętej, a sporą część swojego życia spędził w konfesjonale.

Pomimo bardzo pracowitego i pokutnego życia, Jan Kanty dożył 83 lat. Zmarł w Krakowie 24 grudnia 1473 roku, w opinii świętości. Lud krakowski był o tym tak przekonany, że pochowano go od razu w kościele św. Anny pod amboną. Został beatyfikowany w 1680 roku przez papieża Innocentego XI a kanonizowany przez Klemensa XIII 16 lipca 1767 roku.

Kult św. Jana Kantego jest wciąż żywy. Został ogłoszony patronem Polski i Litwy, Akademii Krakowskiej, tradycyjnego zgromadzenia Kanoników Regularnych Św. Jana Kantego (SJC) oraz patronem młodzieży uczącej się i studiującej. W ikonografii św. Jan ukazywany jest w todze i birecie, a także ze studentem, którego okrywa profesorską togą.

Znaczna część członków Liturgicznej Służby Ołtarza naszej diecezji to młodzież ucząca się i studiująca. Pamiętajmy o nich w modlitwie, a zwłaszcza w tym dniu, w którym czczony jest ich patron, aby dzięki wstawiennictwu św. Jana z Kęt z ochotą i zainteresowaniem zgłębiali wszelkie nauki, a egzaminy nie stanowiły dla nich najmniejszego problemu. Módlmy się również za braci kleryków studiujących w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, aby wytrwali w tej ciężkiej wędrówce jaką jest droga powołania do życia duchownego.

źródła: brewiarz.pl, Mszał niedzielny i świąteczny, Kraków 1937