W Kościele obchodzimy dzisiaj Uroczystość Objawienia Pańskiego. Wspominamy moment, w którym do Dzieciątka Jezus przybyli mędrcy ze Wschodu i oddali mu pokłon, który symbolizuje oddanie czci Bogu przez świat pogan. Jest to jednocześnie jedno z najstarszych świat obchodzonych w Kościele. Na Wschodzie jego ślady pojawiają się już w III w., natomiast na Zachodzie w IV w. Na przełomie XV i XVI w. narodziła się tradycja błogosławieństwa kredy i kadzidła, która do dzisiaj jest obecna w Kościele. 

trzej magowie

Objawienie Pańskie jest również dniem, w którym Kościół ogłasza światu datę Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego oraz innych świąt ruchomych. Zwyczaj ten wziął się za sprawą rozbieżności w obchodzeniu Świąt Paschalnych, która pojawiła się w II w. Po soborze w Nicei (325 r.) ustalono, że datę Świąt Paschalnych ma wyznaczać co roku patriarcha Aleksandrii, a następnie informować o niej pozostałych biskupów. Zwyczaj ten został również zachowany przez Sobór Watykański II. Po Ewangelii diakon lub kantor może ogłosić daty świat ruchomych posługując się następującą formułą (formuła uzupełniona jest tegorocznymi datami):

 

„Drodzy Bracia i Siostry, Chwała Pana objawiła się wśród nas i będzie się objawiała zawsze, aż do Jego powtórnego przyjścia. W zmiennych kolejach naszego życia wspominamy wciąż na nowo i  przeżywamy tajemnice naszego Zbawienia. 

 

Wiedzcie bracia najdrożsi, że dzięki łaskawości Bożej, tak jak uradowaliśmy się z Narodzenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa, tak ogłaszamy wam radość Zmartwychwstania tegoż naszego Zbawiciela. Dnia szóstego marca będzie Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu. Dnia dwudziestego pierwszego kwietnia Uroczystość Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa z radością celebrować będziecie. Dnia drugiego czerwca będzie Wniebowstąpienie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dnia dziewiątego czerwca Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dnia dwudziestego czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Dnia pierwszego grudnia pierwsza Niedziela Adwentu Pana naszego Jezusa Chrystusa, któremu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.” 

ogloszenie swiat 2019

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732