Suplikacje (łac. supplicatio "błaganie, prośba") to nic innego jak śpiew chóralny o melodii chorałowej. Pierwsza strofa jest polskim tłumaczeniem prastarej pieśni liturgicznej, która pierwotnie była zapisana w języku łacińskim. Zaczyna się ona od słów „Święty Boże, Święty Mocny…”. Następne cudowna modlitwa nawiązuje do wezwań, które znajdują się w Litanii do Wszystkich Świętych. Słowa, które rozpoczynają tę modlitwę pochodzą ze starodawnego hymnu ku czci Trójcy Świętej, zwanego Trisagionem, występującego w liturgii Kościołów zachodniego i wschodniego. Słowo ‘triságios’ z języka greckiego, a z łacińskiego ‘trisagium’ oznacza: „trzykrotnie święty”. Pieśń ta istnieje prawdopodobnie od średniowiecza, jednak na przestrzeni wieków zmieniała ona swój wygląd. Być może, w czasie wojen ze Szwedami powstały strofy suplikacji o wybawienie przed nieszczęściami: zaraźliwym powietrzem, ogniem i wojną oraz o zachowanie od nagłej i niespodziewanej śmierci. Istotnie: epidemie, pożary i konflikty zbrojne odwiecznie są przyczynami najliczniejszych zgonów.

brewiarz otwarty

Po pokornym wezwaniu do Pana o wysłuchanie, następuje wyznanie grzeszności oraz błaganie o doprowadzenie do prawdziwej pokuty. Akt ten stanowi jakby uznanie prawdy o ludzkiej małości i już sam w sobie jest wyzaniem przyjęcia Bożej Woli.

Kolejną częścią hymnu są prośby o udzielenie: słonecznej pogody, deszczu, pokoju lub zdrowia - adekwatnie do aktualnych potrzeb modlącej się grupy wierzących.
Suplikacje należą do najpotężniejszych form modlitewnych. Tradycyjnie towarzyszą wiernym z okazji błagalnych procesji po polach i do przydrożnych kapliczek, z prośbą o urodzaje; także podczas wspomnienia Świętego Marka i Dni Krzyżowych poprzedzających Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Są też stałym elementem liturgicznym procesji Bożego Ciała. Kolejne części suplikacji są wtedy intonowane przy każdym z czterech ołtarzy.

Suplikacje są szczególnie zalecane i praktykowane w trudnych chwilach wspólnoty chrześcijańskiej – występowania klęsk żywiołowych lub w narodowych nieszczęściach. Zwłaszcza w dniach, które są teraz módlmy się suplikacjami, aby Dobry Bóg oddalił od nas zarazę wirusem COVID-19. Polecajmy także tych którzy podejmują trudne decyzje, cały Rząd i personel Medyczny.

Święty Boże!
Święty Mocny!
Święty, a Nieśmiertelny,
Zmiłuj się nad nami!

 

 

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732