KALENDARZ DIECEZJI POLSKICH

WYJAŚNIENIA

Daty, przy których są zmiany – zaznaczone na czerwono.

Druk zielony oznacza oczekiwanie na dekrety dla poszczególnych archidiecezji i diecezji.

       Niniejszy kalendarz zawiera obchody liturgiczne zawarte w:

-        Calendarium Romanum generale wraz z notyfikacjami;

-        Calendarium proprium pro Poloniae (Prot. 284/98/L) wraz z notyfikacjami (Prot. N. 510/16);

-        Calendarium proprium poszczególnych diecezji polskich wraz z notyfikacjami wg stanu na dzień 8 maja 2017 roku.

STYCZEŃ

1     Oktawa Narodzenia Pańskiego

       UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ

            RODZICIELKI MARYI                                                                             Uroczystość

       W diecezji zamojsko-lubaczowskiej:

       ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI,

            MATKI ODKUPICIELA,

            głównej patronki diecezji                                                                             Uroczystość

2     Świętych Bazylego Wielkiego

            i Grzegorza z Nazjanzu,

            biskupów i doktorów Kościoła                                                         Wsp. obowiązkowe

3     Najświętszego Imienia Jezus                                                                        Wsp. dowolne

4

5     W diecezji łowickiej:

       Bł. Marceliny Darowskiej, zakonnicy                                                          Wsp. dowolne

6     OBJAWIENIE PAŃSKIE                                                                               Uroczystość

7     Św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera                                                         Wsp. dowolne

8

9

10   W diecezji drohiczyńskiej:

       Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego

            w Drohiczynie                                                                                                    Święto

11

12

13   Św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła                                                      Wsp. dowolne

14

15

16

17   Św. Antoniego, opata                                                                            Wsp. obowiązkowe

18   W archidiecezji warmińskiej:

       Bł. Reginy Protmann, dziewicy                                                                     Wsp. dowolne

19   Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa                                               Wsp. obowiązkowe

       W diecezji rzeszowskiej:

       Św. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA,

            biskupa, głównego patrona diecezji                                                        Uroczystość

20   Św. Fabiana, papieża i męczennika                                                                 Wsp. dowolne

       Św. Sebastiana, męczennika                                                                           Wsp. dowolne

21   Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy                                                 Wsp. obowiązkowe

22   Św. Wincentego, diakona i męczennika                                                         Wsp. dowolne

       Św. Wincentego Pallottiego, prezbitera                                                          Wsp. dowolne

23   W diecezji siedleckiej:

       Błogosławionych męczenników z Pratulina

            Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy                                             Wsp. obowiązkowe

24   Św. Franciszka Salezego,

            biskupa i doktora Kościoła                                                               Wsp. obowiązkowe

25   Nawrócenie św. Pawła, Apostoła                                                                       Święto

26   Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa                                             Wsp. obowiązkowe

27   Św. Anieli Merici, dziewicy                                                                           Wsp. dowolne

       W archidiecezji białostockiej:

       Bł. Jerzego Matulewicza, biskupa                                                         Wsp. obowiązkowe

28   Św. Tomasza z Akwinu,

            prezbitera i doktora Kościoła                                                           Wsp. obowiązkowe

29   W archidiecezji białostockiej:

       Bł. Bolesławy Marii Lament, dziewicy                                                 Wsp. obowiązkowe

30   W archidiecezji przemyskiej:

       Bł. Bronisława Markiewicza, prezbitera                                             Wsp. dowolne

       W diecezji świdnickiej:

       Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego

            w Świdnicy                                                                                                          Święto

31   Św. Jana Bosko, prezbitera                                                                   Wsp. obowiązkowe

Niedziela po 6 stycznia:

       Chrzest Pański                                                                                                                   Święto

LUTY

1     W archidiecezji gnieźnieńskiej:

       Rocznica poświęcenia bazyliki prymasowskiej

            w Gnieźnie                                                                                                           Święto

2     Ofiarowanie Pańskie                                                                                             Święto

3     Św. Błażeja, biskupa i męczennika                                                                 Wsp. dowolne

       Św. Oskara, biskupa                                                                                       Wsp. dowolne

4

5     Św. Agaty, dziewicy i męczennicy                                                       Wsp. obowiązkowe

6     Świętych męczenników Pawła Miki

            i Towarzyszy                                                                                     Wsp. obowiązkowe

7     W archidiecezji krakowskiej i diecezji płockiej:

       Bł. Klary Szczęsnej, dziewicy                                                                      Wsp. dowolne

8     Św. Hieronima Emilianiego                                                                            Wsp. dowolne

       Św. Józefiny Bakhity, dziewicy                                                                     Wsp. dowolne

9

10   Św. Scholastyki, dziewicy                                                                    Wsp. obowiązkowe

11   Najśw. Maryi Panny z Lourdes                                                                      Wsp. dowolne

12

13

14   Świętych Cyryla, Mnicha, i Metodego,

            biskupa, patronów Europy                                                                                   Święto

15   W archidiecezji białostockiej:

       Bł. Michała Sopoćki, prezbitera                                                          Wsp. dowolne

16

17   Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów

            Najśw. Maryi Panny                                                                                  Wsp. dowolne

18

19

20

21   Św. Piotra Damianiego, biskupa

            i doktora Kościoła                                                                                     Wsp. dowolne

22   Katedry św. Piotra, Apostoła                                                                             Święto

23   Św. Polikarpa, biskupa i męczennika                                                    Wsp. obowiązkowe

       W diecezji toruńskiej:

       Bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego,

            prezbitera i męczennika                                                                     Wsp. obowiązkowe

24   W diecezji toruńskiej:

       Św. Polikarpa, biskupa i męczennika                                                    Wsp. obowiązkowe

25

26

27

28

MARZEC

1

2

3

4     Św. Kazimierza, królewicza                                                                                            Święto

       W metropolii białostockiej oraz diecezji drohiczyńskiej,

            łomżyńskiej i radomskiej:

       ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA, głównego patrona

            metropolii i diecezji                                                                                      Uroczystość

       W archidiecezji krakowskiej:

       Św. Kazimierza, królewicza, patrona archidiecezji                                             Święto

5

6

7     Świętych męczennic Perpetuy i Felicyty                                               Wsp. obowiązkowe

8     Św. Jana Bożego, zakonnika                                                                          Wsp. dowolne

       W diecezji pelplińskiej:

       Rocznica poświęcenia bazyliki katedralnej

            w Pelplinie                                                                                                          Święto

9     Św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy                                                            Wsp. dowolne

10

11

12   W Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego:

       Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego

            w Warszawie                                                                                                      Święto

13

14

15   W archidiecezji krakowskiej i warszawskiej

            oraz diecezji warszawsko-praskiej:

       Św. Klemensa Marii Hofbauera, prezbitera                                          Wsp. obowiązkowe

16

17   Św. Patryka, biskupa                                                                                      Wsp. dowolne

18   Św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła                              Wsp. dowolne

19   ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚW. MARYI PANNY                          Uroczystość

       W archidiecezji łódzkiej i diecezji włocławskiej:

       ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP, głównego

            patrona archidiecezji i diecezji                                                                     Uroczystość

       W diecezji kaliskiej:

       ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP, OPIEKUNA ZBAWICIELA,

            głównego patrona diecezji                                                                            Uroczystość

       W diecezji legnickiej:

       ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP, OPIEKUNA ZBAWICIELA,

            patrona diecezji                                                                                             Uroczystość

20

21

22

23   Św. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa                                                         Wsp. dowolne

24

25   ZWIASTOWANIE PAŃSKIE                                                                        Uroczystość

26

27

28

29

30

31

KWIECIEŃ

1

2     Św. Franciszka z Paoli, pustelnika                                                                 Wsp. dowolne

3

4     Św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła                                                       Wsp. dowolne

5     Św. Wincentego Ferreriusza, prezbitera                                                         Wsp. dowolne

6

7     Św. Jana Chrzciciela de la Salle, prezbitera                                          Wsp. obowiązkowe

8

9

10

11

12

13   Św. Marcina I, papieża i męczennika                                                             Wsp. dowolne

14

15

16

17

18

19

20

21   Św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła                                                     Wsp. dowolne

22

23   ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA,

            głównego patrona Polski, archidiecezji gdańskiej,

            gnieźnieńskiej i warmińskiej oraz diecezji elbląskiej

            i koszalińsko-kołobrzeskiej                                                                           Uroczystość

24   Św. Fidelisa z Sigmaringen, prezbitera i męczennika                                     Wsp. dowolne

       Św. Jerzego, męczennika                                                                                 Wsp. dowolne

       W archidiecezji białostockiej:

       ŚW. JERZEGO, MĘCZENNIKA, głównego

            patrona archidiecezji                                                                                    Uroczystość

       W diecezji pelplińskiej:

       Św. Jerzego, męczennika                                                                       Wsp. obowiązkowe

25   Św. Marka, Ewangelisty                                                                                       Święto

26

27

28   Św. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika                                                 Wsp. dowolne

       Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, prezbitera                                   Wsp. dowolne

29   Św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła,

            patronki Europy                                                                                                     Święto

30   Św. Piusa V, papieża                                                                                      Wsp. dowolne

Niedziela w oktawie Wielkanocy:

2 NIEDZIELA WIELKANOCY,

       czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO                                                                   Uroczystość

MAJ

1     Św. Józefa, rzemieślnika                                                                                Wsp. dowolne

       W archidiecezji katowickiej:

       Św. Józefa, rzemieślnika                                                                                       Święto

2     Św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła                                         Wsp. obowiązkowe

3     NAJŚW. MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI,

            głównej patronki Polski oraz archidiecezji częstochowskiej

            i przemyskiej                                                                                                 Uroczystość

       W Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego:

       NAJŚW. MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI,

            HETMANKI ŻOŁNIERZA POLSKIEGO,

            głównej patronki Ordynariatu Polowego                                                     Uroczystość

4     Św. Floriana, męczennika                                                                      Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji katowickiej i diecezji warszawsko-praskiej:

       Św. Floriana, męczennika, patrona archidiecezji i diecezji                   Wsp. obowiązkowe

5     Św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera                                                    Wsp. dowolne

       W archidiecezji krakowskiej:

       Św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera                                            Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji przemyskiej:

       Rocznica poświęcenia bazyliki archikatedralnej

            w Przemyślu                                                                                                                   Święto

6     Świętych Apostołów Filipa i Jakuba                                                                  Święto

7     W diecezji kieleckiej:

       Najśw. Maryi Panny, Matki Łaski Bożej                                                            Święto

8     ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA,

            głównego patrona Polski, archidiecezji krakowskiej,

            lubelskiej, poznańskiej i warszawskiej oraz diecezji

            kieleckiej, sandomierskiej, świdnickiej i tarnowskiej                                   Uroczystość

9

10

11

12   Świętych męczenników Nereusza i Achillesa                                                Wsp. dowolne

       Św. Pankracego, męczennika                                                                         Wsp. dowolne

       W diecezji toruńskiej:

       Bł. Juty z Bielczyn                                                                                         Wsp. dowolne

13   Najśw. Maryi Panny z Fatimy                                                                        Wsp. dowolne

14   Św. Macieja, Apostoła                                                                                           Święto

15   W archidiecezji krakowskiej:

       Bł. Zofii Maciejowskiej Czeskiej, zakonnicy                                                 Wsp. dowolne

16   Św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika,

            patrona Polski oraz archidiecezji warmińskiej

            i diecezji łomżyńskiej                                                                                             Święto

       W metropolii warszawskiej:

       ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA,

            patrona metropolii                                                                                         Uroczystość

       W diecezji gliwickiej:

       Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego

            w Gliwicach                                                                                                                   Święto

17   W diecezji gliwickiej:

       Św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika                                                Święto

       W diecezji elbląskiej:

       Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego

            w Elblągu                                                                                                           Święto

18   Św. Jana I, papieża i męczennika                                                                   Wsp. dowolne

       W archidiecezji krakowskiej i warszawskiej oraz diecezji

            ełckiej, rzeszowskiej, siedleckiej, tarnowskiej i włocławskiej:

       Św. Stanisława Papczyńskiego, prezbitera                                                     Wsp. dowolne

19

20   Św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera                                                             Wsp. dowolne

21   Świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa,

            prezbitera, i Towarzyszy                                                                            Wsp. dowolne

       W metropolii górnośląskiej oraz diecezji

            bielsko-żywieckiej i świdnickiej:

       Św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika                                   Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji krakowskiej:

       Św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika                                            Wsp. dowolne

22   Św. Rity z Cascii, zakonnicy                                                                          Wsp. dowolne

       W archidiecezji katowickiej i diecezji świdnickiej:

       Świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa,

            prezbitera, i Towarzyszy                                                                            Wsp. dowolne

23

24   Najśw. Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych                                 Wsp. obowiązkowe

25   Św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła                                 Wsp. dowolne

       Św. Grzegorza VII, papieża                                                                           Wsp. dowolne

       Św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy                                                      Wsp. dowolne

26   Św. Filipa Neri, prezbitera                                                                     Wsp. obowiązkowe

27   Św. Augustyna z Canterbury, biskupa                                                           Wsp. dowolne

28

29   Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy                                                  Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji poznańskiej:

       Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy, patronki archidiecezji              Wsp. obowiązkowe

30   Św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika                                                 Wsp. dowolne

       Św. Zdzisławy                                                                                                Wsp. dowolne

       W archidiecezji katowickiej:

       Św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika                                        Wsp. obowiązkowe

       W diecezji bielsko-żywieckiej:

       Św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika, patrona diecezji            Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji białostockiej:

       Rocznica poświęcenia bazyliki archikatedralnej

            w Białymstoku                                                                                                   Święto

       W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej:

       Rocznica poświęcenia bazyliki archikatedralnej

            w Szczecinie                                                                                                                   Święto

31   Nawiedzenie Najśw. Maryi Panny                                                                       Święto

       7 Niedziela Wielkanocy:

       WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE                                                               Uroczystość

       Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego:

       Najśw. Maryi Panny, Matki Kościoła                                                                Święto

       W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej

            oraz diecezji drohiczyńskiej i ełckiej:

       NAJŚW. MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA,

            głównej patronki archidiecezji i diecezji                                                      Uroczystość

       Czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego:

       Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana                                  Święto

       Pierwsza niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:

       NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY                                                                              Uroczystość

       Czwartek po Najświętszej Trójcy:

       NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA                                    Uroczystość

CZERWIEC

1     Św. Justyna, męczennika                                                                       Wsp. obowiązkowe

2     Świętych męczenników Marcelina i Piotra                                                    Wsp. dowolne

       W diecezji legnickiej:

       Najśw. Maryi Panny Łaskawej                                                              Wsp. obowiązkowe

       W diecezji sandomierskiej:

       Błogosławionych męczenników Sadoka i Towarzyszy                         Wsp. obowiązkowe

       W diecezji rzeszowskiej:

       Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego

            w Rzeszowie                                                                                                       Święto

3     Świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy                          Wsp. obowiązkowe

4

5     Św. Bonifacego, biskupa i męczennika                                                 Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej:

       Św. Bonifacego, biskupa i męczennika                                                          Wsp. dowolne

       Bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk, dziewicy                                                     Wsp. dowolne

6     Św. Norberta, biskupa                                                                                    Wsp. dowolne

       W diecezji toruńskiej:

       Bł. Marii Karłowskiej, dziewicy                                                                     Wsp. dowolne

7

8     Św. Jadwigi Królowej                                                                           Wsp. obowiązkowe

9     Św. Efrema, diakona i doktora Kościoła                                                       Wsp. dowolne

       W archidiecezji lubelskiej:

       Rocznica poświęcenia kościoła archikatedralnego

            w Lublinie                                                                                                           Święto

       W archidiecezji warszawskiej:

       Rocznica poświęcenia bazylikiarchikatedralnej

            w Warszawie                                                                                                       Święto

10   W archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej

       oraz diecezji włocławskiej:

       Bł. Bogumiła, biskupa, patrona archidiecezji i diecezji                         Wsp. obowiązkowe

11   Św. Barnaby, Apostoła                                                                         Wsp. obowiązkowe

       W diecezji radomskiej:

       Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego

            w Radomiu                                                                                                           Święto

12   Błogosławionych męczenników

            Antoniego Juliana Nowowiejskiego, biskupa, i Towarzyszy                    Wsp. dowolne

       W archidiecezji częstochowskiej:

       Błogosławionych męczenników Maksymiliana Binkiewicza,

            Ludwika Rocha Gietyngiera, prezbiterów, i Towarzyszy                         Wsp. dowolne

       W archidiecezji gdańskiej:

       Błogosławionych męczenników Mariana Góreckiego,

            Bronisława Komorowskiego, Franciszka Rogaczewskiego,

            prezbiterów, i Towarzyszy                                                                Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji gnieźnieńskiej:

       Błogosławionych męczenników Jana Nepomucena Chrzana,

            Franciszka Dachtery, Władysława Demskiego,

            Stanisława Kubskiego, Władysława Mączkowskiego,

            Mariana Skrzypczaka, Aleksego Sobaszka, Antoniego

            Świadka, prezbiterów, i Towarzyszy                                               Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji katowickiej:

       Błogosławionych męczenników Józefa Czempiela, Emila

            Szramka, prezbiterów, i Towarzyszy                                                Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji lubelskiej:

       Błogosławionych męczenników Władysława Gorala, biskupa,

            Kazimierza Gostyńskiego, Stanisława Mysakowskiego,

            Antoniego Zawistowskiego, prezbiterów, i Towarzyszy                 Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji łódzkiej:

       Błogosławionych męczenników Anastazego Pankiewicza,

            prezbitera, i Towarzyszy                                                                            Wsp. dowolne

       W archidiecezji poznańskiej:      

       Błogosławionych męczenników Mariana Konopińskiego,

            Józefa Kuta, Włodzimierza Laskowskiego, Narcyza Putza,

            prezbiterów, i Towarzyszy                                                                         Wsp. dowolne

       W archidiecezji przemyskiej:

       Błogosławionych męczenników Józefa Achillesa Puchały,

            prezbitera, Katarzyny Celestyny Faron, dziewicy,

            Stanisława Starowieyskiego i Towarzyszy                                       Wsp. obowiązkowe

       W diecezji bydgoskiej:

       Błogosławionych męczenników Franciszka Dachtery,

            Antoniego Świadka, prezbiterów, i Towarzyszy                              Wsp. obowiązkowe

       W diecezji elbląskiej:

       Błogosławionych męczenników Władysława Demskiego,

            prezbitera, i Towarzyszy                                                                            Wsp. dowolne

       W diecezji kaliskiej:

       Błogosławionych męczenników Franciszka Stryjasa i Towarzyszy               Wsp. dowolne

       W diecezji koszlińsko-kołobrzeskiej:

       Błogosławionych męczenników

            Bronisława Kostkowskiego i Towarzyszy                                                 Wsp. dowolne

       W diecezji opolskiej:

       Błogosławionych męczenników Alojzego Liguola, Józefa Cebuli,

            Emila Szramka, prezbiterów i Towarzyszy                                                Wsp. dowolne

       W diecezji płockiej:

       Błogosławionych męczenników Antoniego Juliana

            Nowowiejskiego, Leona Wetmańskiego,

            biskupów, i Towarzyszy                                                                   Wsp. obowiązkowe

       W diecezji sandomierskiej:

       Błogosławionych męczenników Antoniego Rewery,

            prezbitera, i Towarzyszy                                                                            Wsp. dowolne

       W diecezji świdnickiej:

       Błogosławionych męczenników Władysława Błądzińskiego,

            prezbitera, i Towarzyszy                                                                           Wsp. dowolne

       W diecezji tarnowskiej:

       Błogosławionych męczenników Romana Sitki, prezbitera,

            i Towarzyszy                                                                                     Wsp. obowiązkowe

       W diecezji toruńskiej:

       Błogosławionych męczenników Antoniego Juliana

            Nowowiejskiego, biskupa, i Towarzyszy                                         Wsp. obowiązkowe

       W diecezji radomskiej:

       Św. Barnaby, Apostoła                                                                         Wsp. obowiązkowe

13   Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła                                   Wsp. obowiązkowe

14   Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika                                            Wsp. obowiązkowe

       W diecezji bydgoskiej:

       Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika, patrona diecezji                 Wsp. obowiązkowe

15   W archidiecezji gnieźnieńskiej:

       Bł. Jolanty, zakonnicy, patronki archidiecezji                                       Wsp. obowiązkowe

       W diecezji kaliskiej:

       Bł. Jolanty, Księżnej Kaliskiej, zakonnicy                                            Wsp. obowiązkowe

16

17   Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika                                    Wsp. obowiązkowe

       W diecezji sosnowieckiej:

       ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO,

            ZAKONNIKA, głównego patrona diecezji                                                 Uroczystość

18   W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej:

       NAJŚW. MARYI PANNY Z ROKITNA, głównej patronki diecezji         Uroczystość

19   Św. Romualda, opata                                                                                     Wsp. dowolne

20   W diecezji opolskiej i świdnickiej:

       Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika                                                        Wsp. obowiązkowe

21   Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika                                                        Wsp. obowiązkowe

       W diecezji opolskiej:

       Najśw. Maryi Panny Opolskiej                                                              Wsp. obowiązkowe

       W diecezji świdnickiej:

       Najśw. Maryi Panny, Przyczyny Naszej Radości                                 Wsp. obowiązkowe

22   Św. Paulina z Noli, biskupa                                                                            Wsp. dowolne

       Świętych męczenników Jana Fishera, biskupa, i Tomasza More’a                Wsp. dowolne

23

24   NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA                                                 Uroczystość

25   W archidiecezji poznańskiej:

       Najśw. Maryi Panny Świętogórskiej z Gostynia                                   Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji gdańskiej i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej:

       Bł. Doroty z Mątów                                                                                       Wsp. dowolne

       W archidiecezji warmińskiej:

       Bł. Doroty z Mątów                                                                              Wsp. obowiązkowe

       W diecezji elbląskiej:

       Bł. Doroty z Mątów, patronki diecezji                                                  Wsp. obowiązkowe

26   Św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera                                                  Wsp. dowolne

       W diecezji pelplińskiej:

       Św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła                          Wsp. dowolne

27   Św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła                          Wsp. dowolne

       W diecezji toruńskiej:

       NAJŚW. MARYI PANNY NIEUSTAJĄCEJ POMOCY,

            głównej patronki diecezji                                                                              Uroczystość

       W diecezji pelplińskiej:

       Najśw. Maryi Panny Nieustającej Pomocy                                           Wsp .obowiązkowe

28   Św. Ireneusza, biskupa i męczennika                                                    Wsp. obowiązkowe

29   ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA                                          Uroczystość

       W diecezji gliwickiej i legnickiej:

       ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA,

            głównych patronów diecezji                                                                         Uroczystość

30   Świętych Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego                          Wsp. dowolne

       Piątek po drugiej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego:

       NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA                                                           Uroczystość

       Sobota po drugiej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego:

       Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny                                           Wsp. obowiązkowe

LIPIEC

1     Św. Ottona, biskupa                                                                                       Wsp. dowolne

       W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej:

       Św. Ottona, biskupa, patrona archidiecezji                                           Wsp. obowiązkowe

       W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej:

       Św. Ottona, biskupa                                                                              Wsp. obowiązkowe

2     W diecezji siedleckiej:

       Najśw. Maryi Panny Kodeńskiej, Matki Jedności                                Wsp. obowiązkowe

       W diecezji tarnowskiej:

       Najśw. Maryi Panny Tuchowskiej                                                                       Święto

       W diecezji włocławskiej:

       Najśw. Maryi Panny Licheńskiej                                                           Wsp. obowiązkowe

3     Św. Tomasza, Apostoła                                                                                           Święto

4     Św. Elżbiety Portugalskiej                                                                             Wsp. dowolne

       W archidiecezji krakowskiej:

       Rocznica poświęcenia bazyliki

            archikatedralnej w Krakowie                                                                         Święto

5     Św. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera                                                      Wsp. dowolne

       Św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy                                                     Wsp. dowolne

6     Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy                                           Wsp. obowiązkowe

7

8     Św. Jana z Dukli, prezbitera                                                                  Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji przemyskiej:

       Św. Jana z Dukli, prezbitera, patrona archidiecezji                               Wsp. obowiązkowe

9     Świętych męczenników Augustyna Zhao Rong, prezbitera,

            i Towarzyszy                                                                                              Wsp. dowolne

10

11   Św. Benedykta, opata, patrona Europy                                                                  Święto

12   Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika             Wsp. obowiązkowe

       W diecezji łomżyńskiej:

       ŚW. BRUNONA BONIFACEGO Z KWERFURTU,

            BISKUPA I MĘCZENNIKA, głównego patrona diecezji                         Uroczystość

       W archidiecezji warmińskiej:

       Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika,

            patrona archidiecezji                                                                         Wsp. obowiązkowe

13   Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta                       Wsp. obowiązkowe

       W diecezji tarnowskiej:

       Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta,

            patronów diecezji                                                                             Wsp. obowiązkowe

14   Św. Kamila de Lellis, prezbitera                                                                    Wsp. dowolne

       Św. Henryka                                                                                                   Wsp. dowolne

15   Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła                                     Wsp. obowiązkowe

16   Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel                                                     Wsp. obowiązkowe

17

18   Św. Szymona z Lipnicy, prezbitera                                                                 Wsp. dowolne

       W diecezji tarnowskiej:

       Św. Szymona z Lipnicy, prezbitera                                                       Wsp. obowiązkowe

19

20   Bł. Czesława, prezbitera                                                                                 Wsp. dowolne

       W archidiecezji wrocławskiej i diecezji opolskiej:

       Bł. Czesława, prezbitera, patrona archidiecezji i diecezji                      Wsp. obowiązkowe

21   Św. Apolinarego, biskupa i męczennika                                                         Wsp. dowolne

       Św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła                             Wsp. dowolne

22   Św. Marii Magdaleny                                                                                                Święto

23   Św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy                                                             Święto

24   Św. Kingi, dziewicy                                                                              Wsp. obowiązkowe

       W diecezji tarnowskiej:

       Św. Kingi, dziewicy, patronki diecezji                                                 Wsp. obowiązkowe

25   Św. Jakuba, Apostoła                                                                                             Święto

26   Świętych Joachima i Anny, rodziców Najśw. Maryi Panny                 Wsp. obowiązkowe

       W diecezji opolskiej:

       ŚW. ANNY, MATKI NAJŚW. MARYI PANNY,

       głównej patronki diecezji                                                                                  Uroczystość

       W diecezji gliwickiej:

       Św. Anny, matki Najśw. Maryi Panny, patronki diecezji                     Wsp. obowiązkowe

27   W diecezji gliwickiej i opolskiej:

       Św. Joachima, ojca Najśw. Maryi Panny                                              Wsp. obowiązkowe

28   Św. Sarbeliusza Makhlufa, prezbitera                                                            Wsp. dowolne

29   Św. Marty                                                                                              Wsp. obowiązkowe

30   Św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła                                      Wsp. dowolne

31   Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera                                                         Wsp. obowiązkowe

SIERPIEŃ

1     Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła                  Wsp. obowiązkowe2Św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa                                                                 Wsp. dowolne  Św. Piotra Juliana Eymarda, prezbitera                                                        Wsp. dowolne

       W archidiecezji przemyskiej:

       Bł. Augustyna Czartoryskiego, prezbitera                                                     Wsp. dowolne

3

4     Św. Jana Marii Vianneya, prezbitera                                                     Wsp. obowiązkowe

5     Rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najśw. Maryi Panny                    Wsp. dowolne

6     Przemienienie Pańskie                                                                                                       Święto

7     Świętych męczenników Sykstusa II, papieża, i Towarzyszy                         Wsp. dowolne

       Św. Kajetana, prezbitera                                                                                  Wsp dowolne

       W archidiecezji gnieźnieńskiej, krakowskiej, poznańskiej

       i wrocławskiej:

       Bł. Edmunda Bojanowskiego                                                               Wsp. obowiązkowe

       W diecezji sosnowieckiej:

       Św. Dominika, prezbitera                                                                               Wsp. dowolne

8     Św. Dominika, prezbitera                                                                      Wsp. obowiązkowe

       W diecezji sosnowieckiej:

       Rocznica poświęcenia bazyliki katedralnej

            w Sosnowcu                                                                                                         Święto

9     Św. Teresy Benedykty od Krzyża,

            dziewicy i męczennicy, patronki Europy                                                          Święto

10   Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika                                                              Święto

       W diecezji pelplińskiej:

       ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA,

            głównego patrona diecezji                                                                             Uroczystość

11   Św. Klary, dziewicy                                                                              Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji warmińskiej:

       Najśw. Maryi Panny Świętolipskiej                                                      Wsp. obowiązkowe

12   Św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy                                               Wsp. dowolne

       W archidiecezji gdańskiej:

       Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika                 Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji warmińskiej:

       Św. Klary, dziewicy                                                                              Wsp. obowiązkowe

13   Świętych męczenników Poncjana, papieża, i Hipolita, prezbitera                 Wsp. dowolne

       W archidiecezji krakowskiej:

       Najśw. Maryi Panny Kalwaryjskiej                                                                               Święto

14   Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika                 Wsp. obowiązkowe

       W diecezji bielsko-żywieckiej:

       ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO,

            PREZBITERA I MĘCZENNIKA, głównego patrona diecezji                  Uroczystość

       W diecezji elbląskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej:

       Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika,

            patrona diecezji                                                                                 Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji gdańskiej:

       Rocznica poświęcenia bazyliki archikatedralnej

            w Oliwie                                                                                                              Święto

15   WNIEBOWZIĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY                                            Uroczystość

       W diecezji warszawsko-praskiej:

       WNIEBOWZIĘCIE NMP, MATKI BOŻEJ ZWYCIĘSKIEJ,

            głównej patronki diecezji                                                                              Uroczystość

16   Św. Stefana Węgierskiego                                                                             Wsp. dowolne

       W diecezji opolskiej:

       Św. Rocha                                                                                                      Wsp. dowolne

17   Św. Jacka, prezbitera                                                                             Wsp. obowiązkowe

       W metropolii górnośląskiej:

       ŚW. JACKA, PREZBITERA, głównego patrona metropolii                           Uroczystość

       W archidiecezji krakowskiej:

       Św. Jacka, prezbitera, patrona archidiecezji                                                                     Święto

18   W archidiecezji poznańskiej:

       Bł. Sancji Szymkowiak, dziewicy                                                         Wsp. obowiązkowe

19   Św. Jana Eudesa, prezbitera                                                                           Wsp. dowolne

       W diecezji ełckiej:

       Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego

            w Ełku                                                                                                                  Święto

20   Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła                                                           Wsp. obowiązkowe

       W diecezji pelplińskiej:

       Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła, patrona diecezji                    Wsp. obowiązkowe

21   Św. Piusa X, papieża                                                                             Wsp. obowiązkowe

22   Najśw. Maryi Panny, Królowej                                                             Wsp. obowiązkowe

23   Św. Róży z Limy, dziewicy                                                                           Wsp. dowolne

       W diecezji rzeszowskiej:

       Bł. Władysława Findysza, prezbitera i męczennika                              Wsp. obowiązkowe

24   Św. Bartłomieja, Apostoła                                                                                  Święto

25   Św. Ludwika                                                                                                 Wsp. dowolne

       Św. Józefa Kalasantego, prezbitera                                                                Wsp. dowolne

26   NAJŚW. MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ                                       Uroczystość

       W metropolii częstochowskiej:

       NAJŚW. MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ,

            głównej patronki metropolii                                                                          Uroczystość

27   Św. Moniki                                                                                            Wsp. obowiązkowe

28   Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła                                         Wsp. obowiązkowe

29   Męczeństwo św. Jana Chrzciciela                                                          Wsp. obowiązkowe

30

31   W diecezji bydgoskiej:

       Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego

            w Bydgoszczy                                                                                                     Święto

WRZESIEŃ

1     W diecezji opolskiej:

       Bł. Bronisławy, dziewicy, patronki diecezji                                          Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji krakowskiej:

       Bł. Bronisławy, dziewicy                                                                      Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji warmińskiej:

       Najśw. Maryi Panny, Królowej Pokoju                                                 Wsp. obowiązkowe

2     ??? W archidiecezji warmińskiej:

       Bł. Bronisławy, dziewicy                                                                      Wsp. obowiązkowe

3     Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła                         Wsp. obowiązkowe

4     Błogosławionych dziewic i męczennic

            Marii Stelli i Towarzyszek                                                                         Wsp. dowolne

       W archidiecezji częstochowskiej:

       Błogosławionych dziewic i męczennic

            Marii Kanuty i Towarzyszek                                                                   Wsp. dowolne

       W diecezji kaliskiej:

       Błogosławionych dziewic i męczennic

            Gwidony Cierpki i Towarzyszek                                                               Wsp. dowolne

       W diecezji łomżyńskiej:

       Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego

            w Łomży                                                                                                               Święto

5

6

7     Św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika                                Wsp. dowolne

       W diecezji bielsko-żywieckiej:

       Św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika                       Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji lubelskiej i diecezji warszawsko-praskiej:

       Bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera                                                         Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji katowickiej i warszawskiej

            oraz diecezji drohiczyńskiej i siedleckiej:

       Bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera                                                                  Wsp. dowolne

8     Narodzenie Najśw. Maryi Panny                                                                         Święto

       W diecezji bydgoskiej:

       NARODZENIE NAJŚW. MARYI PANNY,

            NAJŚW. MARYI PANNY, MATKI PIĘKNEJ MIŁOŚCI,

            głównej patronki diecezji                                                                              Uroczystość

       W diecezji tarnowskiej:

       NARODZENIE NAJŚW. MARYI PANNY,

            głównej patronki diecezji                                                                              Uroczystość

       W archidiecezji warmińskiej:

       Narodzenie Najśw. Maryi Panny, Najśw. Maryi Panny

            Gietrzwałdzkiej                                                                                               Święto

9     Św. Piotra Klawera, prezbitera                                                                       Wsp. dowolne

       W archidiecezji krakowskiej:

       Bł. Anieli Salawy, dziewicy                                                                  Wsp. obowiązkowe

       W diecezji zielonogórsko- gorzowskiej:

       Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego

            w Gorzowie                                                                                                         Święto

10

11

12   Najśw. Imienia Maryi                                                                                     Wsp. dowolne

       W archidiecezji katowickiej:

       NAJŚW. MARYI PANNY PIEKARSKIEJ,

            głównej patronki archidiecezji                                                                      Uroczystość

       W diecezji gliwickiej:

       Najśw. Maryi Panny, Matki Sprawiedliwości

            i Miłości Społecznej, patronki diecezji                                             Wsp. obowiązkowe

       W diecezji rzeszowskiej:

       Najśw. Maryi Panny Rzeszowskiej                                                       Wsp. obowiązkowe

13   Św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła                             Wsp. obowiązkowe

14   Podwyższenie Krzyża Świętego                                                                          Święto

15   Najśw. Maryi Panny Bolesnej                                                               Wsp. obowiązkowe

       W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej:

       Najśw. Maryi Panny Bolesnej, Pani Skrzatuskiej                                  Wsp. obowiązkowe

16   Świętych męczenników Korneliusza, papieża,

            i Cypriana, biskupa                                                                            Wsp. obowiązkowe

17   Św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła                                     Wsp. dowolne

       Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa                                           Wsp. dowolne

       W archidiecezji warszawskiej:

       Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa                                  Wsp. obowiązkowe

18   Św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski                                                         Święto

       W diecezji płockiej:

       Św. Stanisława Kostki, Zakonnika,

            głównego patrona diecezji                                                                            Uroczystość

       W archidiecezji warszawskiej:

       Św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona archidiecezji                                  Święto

19   Św. Januarego, biskupa i męczennika                                                            Wsp. dowolne

       W diecezji legnickiej:

       Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera,

            Pawła Chong Hasang i Towarzyszy                                                          Wsp. dowolne

       W diecezji rzeszowskiej:

       Najśw. Maryi Panny z La Salette, Pojednawczyni Grzeszników                  Wsp. dowolne

       W diecezji świdnickiej:

       Bł. Gerharda Hirschfeldera, prezbitera i męczennika                                     Wsp. dowolne

20   Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera,

            Pawła Chong Hasang i Towarzyszy                                                 Wsp. obowiązkowe

       W diecezji legnickiej:

       Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego

            w Legnicy                                                                                                            Święto

21   Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty                                                             Święto

22   W archidiecezji krakowskiej:

       Bł. Bernardyny Jabłońskiej, dziewicy                                                   Wsp. obowiązkowe

       W diecezji zamojsko-lubaczowskiej:

       Bł. Bernardyny Jabłońskiej, dziewicy                                                             Wsp. dowolne

       W diecezji siedleckiej:

       Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego

            w Siedlcach                                                                                                       Święto

23   Św.Pio z Pietrelciny, prezbitera                                                            Wsp. obowiązkowe

24   W diecezji bielsko-żywieckiej:

       Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego

            w Bielsku-Białej                                                                                                Święto

       W diecezji kaliskiej:

       Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego

            w Kaliszu                                                                                                            Święto

25   W archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej:

       Bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera                                               Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji warmińskiej:

       Rocznica poświęcenia bazyliki archikatedralnej

            we Fromborku                                                                                                    Święto

26   Świętych męczenników Kosmy i Damiana                                                    Wsp. dowolne

       Świętych męczenników Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy                               Wsp. dowolne

       W diecezji siedleckiej:

       Najśw. Maryi Panny Leśniańskiej                                                         Wsp. obowiązkowe

       W diecezji kieleckiej:

       Rocznica poświęcenia bazyliki katedralnej

            w Kielcach                                                                                                         Święto

27   Św. Wincentego à Paulo, prezbitera                                                      Wsp. obowiązkowe

28   Św. Wacława, męczennika                                                                    Wsp. obowiązkowe

29   Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała                                    Święto

       W diecezji warszawsko-praskiej:

       Rocznica poświęcenia bazyliki katedralnej

            w Warszawie-Pradze                                                                                        Święto

30   Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła                                      Wsp. obowiązkowe

PAŹDZIERNIK

1     Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła             Wsp. obowiązkowe

2     Świętych Aniołów Stróżów                                                                  Wsp. obowiązkowe

3     W diecezji warszawsko-praskiej:

       Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała                                     Święto

4     Św. Franciszka z Asyżu                                                                        Wsp. obowiązkowe

5     Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy                                                     Wsp. obowiązkowe

      

       W diecezji toruńskiej:

       Rocznica poświęcenia bazyliki katedralnej

            w Toruniu                                                                                                             Święto

       W diecezji włocławskiej:

       Rocznica poświęcenia bazyliki katedralnej

            we Włocławku                                                                                                   Święto

6     Św. Brunona, prezbitera                                                                                 Wsp. dowolne

       W diecezji włocławskiej:

       Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy                                                     Wsp. obowiązkowe

7     Najśw. Maryi Panny Różańcowej                                                         Wsp. obowiązkowe

8

9     Świętych męczenników Dionizego, biskupa, i Towarzyszy                           Wsp. dowolne

       Św. Jana Leonardiego, prezbitera                                                                  Wsp. dowolne

       W archidiecezji krakowskiej:

       Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa                                                                                Święto

       W diecezji kieleckiej i sandomierskiej:

       Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, patrona diecezji                           Wsp. obowiązkowe

10   W diecezji kaliskiej:

       Bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy                                            Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji krakowskiej i warszawskiej:

       Bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy                                                     Wsp. dowolne

11   Św. Jana XXIII, papieża                                                                                            Wsp. dowolne

12   Bł. Jana Beyzyma, prezbitera                                                                         Wsp. dowolne

       W archidiecezji poznańskiej:

       Rocznica poświęcenia bazyliki archikatedralnej

            w Poznaniu                                                                                                          Święto

13   Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera                                                Wsp. obowiązkowe

       W diecezji łowickiej:

       BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO, PREZBITERA,

            głównego patrona diecezji                                                                            Uroczystość

14   Św. Kaliksta I, papieża i męczennika                                                             Wsp. dowolne

       Św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy                                                    Wsp. dowolne

       W archidiecezji gnieźnieńskiej:

       Bł. Radzima Gaudentego, biskupa                                                        Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji łódzkiej:

       Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła                                      Wsp. dowolne

       W diecezji łowickiej:

       Rocznica poświęcenia bazyliki katedralnej

            w Łowiczu                                                                                                           Święto

15   Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła                             Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji łódzkiej:

       Rocznica poświęcenia bazyliki archikatedralnej

            w Łodzi                                                                                                                 Święto

16   Św. Jadwigi Śląskiej                                                                              Wsp. obowiązkowe

       W metropolii górnośląskiej i wrocławskiej:

       ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, głównej patronki Śląska

            i archidiecezji wrocławskiej                                                                          Uroczystość

17   Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika                         Wsp. obowiązkowe

18   Św. Łukasza, Ewangelisty                                                                                    Święto

19   Świętych męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues’a,

            prezbiterów, i Towarzyszy                                                                         Wsp. dowolne

       Św. Pawła od Krzyża, prezbitera                                                                   Wsp. dowolne

       W archidiecezji warszawskiej oraz diecezji legnickiej,

            warszawsko-praskiej i Ordynariacie Polowym

            Wojska Polskiego:

       Bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika                                           Wsp. dowolne

20   Św. Jana Kantego, prezbitera                                                                Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji krakowskiej:

       ŚW. JANA KANTEGO, PREZBITERA,

            głównego patrona archidiecezji                                                                    Uroczystość

       W archidiecezji lubelskiej i diecezji bielsko-żywieckiej:

       Św. Jana Kantego, prezbitera, patrona archidiecezji i diecezji              Wsp. obowiązkowe

21   W archidiecezji przemyskiej:

       Bł. Jakuba Strzemię, biskupa                                                                          Wsp. dowolne

22   Św.Jana Pawła II, papieża                                                                    Wsp. obowiązkowe

       W diecezji sandomierskiej:

       Rocznica poświęcenia bazyliki katedralnej

            w Sandomierzu                                                                                                   Święto

       W diecezji tarnowskiej:

       Rocznica poświęcenia bazyliki katedralnej

            w Tarnowie                                                                                                         Święto

23   Św. Jana Kapistrana, prezbitera                                                                     Wsp. dowolne

       Św. Józefa Bilczewskiego, biskupa                                                                Wsp. dowolne

24   Św. Antoniego Marii Clareta, biskupa                                                           Wsp. dowolne

       W archidiecezji przemyskiej:

       Bł. Jana Wojciecha Balickiego, prezbitera                                            Wsp. obowiązkowe

25   W archidiecezji gnieźnieńskiej:

       Przeniesienie relikwii św. Wojciecha                                                     Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji przemyskiej:

       Św. Antoniego Marii Clareta, biskupa                                                           Wsp. dowolne

       W diecezji sandomierskiej i tarnowskiej:

       Św.Jana Pawła II, papieża                                                                    Wsp. obowiązkowe

       W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej:

       Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego

            w Koszalinie                                                                                                                   Święto

26   W archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej:

       Bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy                                                                   Wsp. dowolne

27

28   Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza                                               Święto

       W diecezji siedleckiej:

       ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA,

            głównych patronów diecezji                                                                         Uroczystość

29   W archidiecezji częstochowskiej:

       Rocznica poświęcenia bazyliki archikatedralnej

            w Częstochowie                                                                                                  Święto

30   W archidiecezji katowickiej:

       Rocznica poświęcenia kościoła archikatedralnego

            w Katowicach                                                                                                    Święto

31

Ostatnia niedziela października:

W kościołach poświęconych, których data poświęcenia jest nieznana:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO                                             Uroczystość

LISTOPAD

1     WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                                                                          Uroczystość

2     WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

3     Św. Marcina de Porres, zakonnika                                                                 Wsp. dowolne

4     Św. Karola Boromeusza, biskupa                                                          Wsp. obowiązkowe

5

6

7

8     W diecezji płockiej:

       Rocznica poświęcenia bazyliki katedralnej

            w Płocku                                                                                                             Święto

9     Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej                                                              Święto

10   Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła                                Wsp. obowiązkowe

       W diecezji łowickiej:

       Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła                                         Wsp. dowolne

       Św. Marcina z Tours, biskupa                                                                        Wsp. dowolne

11   Św. Marcina z Tours, biskupa                                                               Wsp. obowiązkowe

       W diecezji łowickiej:

       ŚW. WIKTORII, DZIEWICY I MĘCZENNICY,

            głównej patronki diecezji                                                                              Uroczystość

12   Św. Jozafata, biskupa i męczennika                                                      Wsp. obowiązkowe

       W diecezji siedleckiej:

       Św. Jozafata, biskupa i męczennika, patrona diecezji                           Wsp. obowiązkowe

13   Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,

            pierwszych męczenników Polski                                                      Wsp. obowiązkowe

       W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej:

       Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,

            pierwszych męczenników Polski, patronów diecezji                                     Święto

14   W diecezji opolskiej:

       Bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy                                                        Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji katowickiej i wrocławskiej:

       Bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy                                                                 Wsp. dowolne

15   Św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła                                      Wsp. dowolne

16   Rocznica poświęcenia rzymskich bazylik

            Świętych Apostołów Piotra i Pawła                                                          Wsp. dowolne

       Św. Małgorzaty Szkockiej                                                                              Wsp. dowolne

       Św. Gertrudy, dziewicy                                                                                 Wsp. dowolne

       W archidiecezji białostockiej:

       NAJŚW. MARYI PANNY OSTROBRAMSKIEJ,

            MATKI MIŁOSIERDZIA, głównej patronki archidiecezji                                    Uroczystość

       W archidiecezji warmińskiej oraz diecezji drohiczyńskiej,

            ełckiej i łomżyńskiej:

       Najśw. Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia                           Święto

       W diecezji warszawsko-praskiej:

       Najśw. Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia                     Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji warszawskiej i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej:

       Najśw. Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia                             Wsp. dowolne

       W archidiecezji wrocławskiej:

       Rocznica poświęcenia kościoła archikatedralnego

            we Wrocławiu                                                                                                   Święto

       W diecezji opolskiej:

       Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego

            w Opolu                                                                                                                Święto

17   Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy                                                    Wsp. obowiązkowe

18   Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy                                  Wsp. obowiązkowe

       W diecezji rzeszowskiej:

       Bł. Karoliny Kózkowny, dziewicy i męczennicy,

            patronki diecezji                                                                                Wsp. obowiązkowe

       W diecezji zamojsko-lubaczowskiej:

       Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego

            w Zamościu                                                                                                         Święto

19   W diecezji sandomierskiej:

       Bł. Salomei, zakonnicy                                                                          Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji krakowskiej:

       Bł. Salomei, zakonnicy                                                                                 Wsp. dowolne

20   Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera                                                  Wsp. obowiązkowe

       W diecezji sosnowieckiej:

       Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, patrona diecezji                       Wsp. obowiązkowe

21   Ofiarowanie Najśw. Maryi Panny                                                         Wsp. obowiązkowe

22   Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy                                                      Wsp. obowiązkowe

23   Św. Klemensa I, papieża i męczennika                                                          Wsp. dowolne

       Św. Kolumbana, opata                                                                                   Wsp. dowolne

24   Świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera,

            i Towarzyszy                                                                                     Wsp. obowiązkowe

25   Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy                             Wsp. dowolne

       W diecezji łowickiej:

       Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, zakonnicy                                 Wsp. dowolne

26

27

28

29

30   Św. Andrzeja, Apostoła                                                                                        Święto

       W archidiecezji warmińskiej:

       ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA, głównego patrona archidiecezji                  Uroczystość

Ostatnia niedziela zwykła:

       JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA                                 Uroczystość

GRUDZIEŃ

1

2     W archidiecezji łódzkiej:

       Bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera                                                       Wsp. obowiązkowe

       W archidiecezji poznańskiej:

       Bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera                                                                Wsp. dowolne

3     Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera                                                  Wsp. obowiązkowe

4     Św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła                             Wsp. dowolne

       Św. Barbary, dziewicy i męczennicy                                                             Wsp. dowolne

       W archidiecezji katowickiej:

       Św. Barbary, dziewicy i męczennicy, patronki archidiecezji                Wsp. obowiązkowe

       W diecezji gliwickiej i sosnowieckiej:

       Św. Barbary, dziewicy i męczennicy                                                    Wsp. obowiązkowe

5

6     Św. Mikołaja, biskupa                                                                                    Wsp. dowolne

7     Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła                                        Wsp. obowiązkowe

8     NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY                           Uroczystość

9     Św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin                                                                                Wsp. dowolne

10   W diecezji warszawsko-praskiej:

       Najśw. Maryi Panny Loretańskiej                                                          Wsp. obowiązkowe

11   Św. Damazego I, papieża                                                                               Wsp. dowolne

12   Najśw. Maryi Panny z Guadalupe                                                                  Wsp. dowolne

13   Św. Łucji, dziewicy i męczennicy                                                         Wsp. obowiązkowe

14   Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła                              Wsp. obowiązkowe

15

16

17

18

19

20

21   Św. Piotra Kanizjusza, prezbitera i doktora Kościoła                                    Wsp. dowolne

22

23

24

25   NARODZENIE PAŃSKIE                                                                             Uroczystość

26   Św. Szczepana, pierwszego męczennika                                                             Święto

27   Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty                                                                       Święto

28   Św. Młodzianków, męczenników                                                                         Święto

29   Św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika                                                Wsp. dowolne

30

31   Św. Sylwestra I, papieża                                                                                Wsp. dowolne

Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego. Jeśli 25 grudnia, a tym samym 1 stycznia,

przypada w niedzielę, święto zostaje przeniesione na 30 grudnia.

       Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa                                                             Święto

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732