ślubPrzeglądając strony internetowe, idąc ulicą czy też słuchając ogłoszeń parafialnych coraz częściej możemy natknąć się na informacje dotyczące Klasycznego Rytu Rzymskiego (KRR), zwanego inaczej Nadzwyczajną Formą Rytu Rzymskiego (NFRR) czy też po prostu „Mszą Trydencką”. W zewnętrznej formie wyraźnie różni się ona od znanego nam Novus Ordo Missae, jednakże w swej istocie pozostaje tożsama – każda Msza bowiem jest ponowieniem w bezkrwawy sposób doskonałej Krzyżowej Ofiary, jakiej dokonał Chrystus Pan na Kalwarii.

Różnice między starszą formą rytu a obecnym jego kształtem są zauważalne na pierwszy rzut oka: kapłan celebrujący Mszę zwrócony jest ku wschodowi (ad orientem)- a konkretnie w stronę ołtarza i przylegającego do niego tabernakulum (versus Deum).Prymicje Postawa ta ma głęboki wymiar symboliczny oraz teologiczny: wszyscy wierni, pod przewodnictwem kapłana, działającego jako ‘drugi Chrystus’ (alter Christi) dążą w jednym kierunku – ku Niebieskiemu Jeruzalem. Wschód (ze względów architektonicznych czasem tylko symboliczny) jest miejscem, z którego przyjdzie w Dniu Sądu Słońce Sprawiedliwości – Jezus Chrystus. 

Kolejnym wyznacznikiem różnic miedzy KRR a NOM jest język. W pierwszym przypadku jest to łacina – starożytny język, język święty, w którym wypisano wyrok wydany na Chrystusa, język sakralny, którym posługiwali się pierwsi chrześcijanie (tereny Imperium Romanum). Pozwala on na głębsze odczucie sacrum, jest spoiwem łączącym wszystkich ochrzczonych.

Konsekracja, OdpustPrzychodząc na ‘Tridentinę’ nie usłyszymy tekstu modlitwy eucharystycznej – Kanon bowiem, jako najważniejszy element liturgii jest recytowany szeptem. Cisza, jaka zalega od Sanctus aż do końcowego Per omnia uświadamia nam, jak wielka i święta Tajemnica mocą Ducha Świętego dokonuje się przez ręce kapłana na ołtarzu. Wspomniany Kanon jest jedyną modlitwą eucharystyczną, sięgającą w swojej istocie czasów apostolskich. Mszał, którym posługuje się celebrans, nazywany bywa piusowym (od św. Piusa V, na którego polecenie skodyfikowano porządek mszalny) bądź też janowym (od bł. Jana XXIII, który wydał obowiązującą do dziś edycję typiczną, dodając do tekstu Kanonu imię św. Józefa). 

Długo można by pisać o symbolice i wymiarze teologicznym NFRR – jednak głębię tej formy, którą na nowo pozwolił nam odkryć Benedykt XVI poznamy tylko poprzez pełne w niej uczestnictwo. Niechaj piękno tej starożytnej liturgii roznieci w naszych sercach żywą miłość i wdzięczność za dar Sakramentu Ołtarza.

 

W naszej diecezji Msza ‘Trydencka’ sprawowana jest
w I oraz III niedzielę miesiąca o godz. 10:00, 
w kościele akademickim
pw. św. Józefa
przy ul. Dwernickiego w Tarnowie

oraz

w bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu
w II oraz IV niedzielę miesiąca o godz. 15:30,

a także w kościele Ojców Dominikanów na Jamnej
w każdą niedzielę o godz. 16:00

 

 

 

Polecane strony:

 

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732