Międzynarodowe Stowarzyszenie Ministrantów (CIM - Coetus Internationalis Ministrantium), co pięć lat organizuje pielgrzymki służby liturgicznej do Rzymu. Pierwsza międzynarodowa pielgrzymka odbyła się w 1962 roku. Do roku 2001 brali w niej głównie udział ministranci z Europy Zachodniej. Po raz pierwszy oficjalnie grupa ministrantów z Polski udała się na taka pielgrzymkę w roku 2001, w dniach od 30 lipca do 1 sierpnia. Byli to ministranci z Wrocławia. W czasie audiencji papież Jan Paweł II wygłosił do ministrantów przemówienie (patrz: Jan Paweł II do ministrantów).

"Duch daje życie" (J 6,63) - pod takim hasłem, w dniach od 30 lipca do 5 sierpnia 2006 roku odbyła się Europejska Pielgrzymka Ministrantów do Rzymu. Na audiencję z papieżem Benedyktem XVI przybyło ponad 35 tys. ministrantów z całej Europy, w tym około 1000 z Polski. Pielgrzymka ta miała na celu umocnienie wiary, spotkanie z młodymi w liturgicznej służbie, nabranie motywacji do dalszego angażowania się w życie Kościoła. W czasie audiencji papież Benedykt XVI skierował do ministrantów słowo (patrz: Benedykt XVI do ministrantów).

Więcej o pielgrzymce do Rzymu w roku 2006 i galerie:

http://www.ministranci.pl/strona.php?id_art=13

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732